Lyser ut midler til koronarammet næringsliv

Mann jobber på lager med munnbind
Støtteordningen er særlig rettet mot et koronapreget næringsliv i Vestfold og Telemark. Foto: Illustrasjonsfoto fra Drazen_ / Gettyimages

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

06.07.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Fylkestinget har vedtatt å sette av midler rettet mot koronapreget næringsliv. Bedrifter og virksomheter i Vestfold og Telemark kan søke om midler gjennom støtteordningen innen 16. august.

Midlene lyses ut i form av regionale utviklingsmidler, og støtteordningen er særlig rettet mot et koronapreget næringsliv. 

Rammen for denne utlysningen er 3 millioner kroner, vedtatt av hovedutvalget for næring og reiseliv i møtet 29. juni (sak 67/21). 

Søknader skal leveres innen 16. august 2021, så komplette som overhodet mulig.

Les mer om søknadsfristen og øvrige krav til søknaden

Prioriterte satsingsområder

Søknader må følge opp ett eller flere av prioriteringsområdene under. I denne utlysningen vil fylkeskommunen legge særlig vekt på tiltak inn mot koronapreget næringsliv.

  • Utviklingsprosjekter og tiltak spesielt retta inn mot koronapreget næringsliv. Søker må spesifisere hvordan korona har påvirket virksomheten og næringen.
  • Økt sysselsetting og verdiskaping
  • Innovative prosjekter
  • Samarbeid (nye eller styrkede) mellom relevante aktører
  • Kompetansehevingstiltak rettet direkte mot bedriftene
  • Rekrutteringstiltak med sikte på å løse konkrete bemanningsbehov i bedriftene
  • Inkludering av personer som står utenfor eller har svak tilknytning til arbeidsmarkedet.  
  • Regionale tiltak for næringsutvikling

Hvem kan søke?

Det foreslås at følgende type aktører inviteres til å søke:  

  • Bedrift/virksomhet, private og offentlige

Som bedrift/virksomhet anses enhver enhet, uavhengig av dens juridiske form, som utøver en økonomisk virksomhet, for eksempel interessentskap eller foreninger som regelmessig deltar i en økonomisk virksomhet.

Her finner du hele utlysningen og lenke til søknadsskjemaet.

Søke om midler?

Fristen for å søke om midler i denne støtteordningen er 16. august. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Fredrik Solberg Gulløy
Rådgiver
Geir Sørum
Rådgiver