Lyser ut seksjonslederstillinger i Vestfold

Bilde av inngangspartiet på fylkeshuset
Foto: Christian Brekke / Vestfold og Telemark fylkeskommune

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

23.05.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Nye Vestfold fylkeskommune søker nå etter to seksjonsledere. Det er stillingene som seksjonsleder for utdanning og seksjonsleder for personal og organisasjon som er lyst ut.

– To attraktive lederstillinger er ledige i Vestfold fylkeskommune. Disse seksjonslederne vil få et bredt ansvarsområde innen utdanning, fullføring og inkludering, og innen personal og organisasjon, sier Toril Eeg, påtroppende fylkesdirektør i Vestfold fylkeskommune.

– Når disse seksjonslederstillingene er besatt, vil hele ledergruppa være komplett. Til høsten har vi ledere og medarbeidere på plass i den nye organisasjonen, og vi er klare til å ta fatt på siste del av arbeidet med å etablere Vestfold fylkeskommune, sier Eeg.

Valg av representanter til det nye fylkestinget gjøres i kommunestyre- og fylkestingsvalget 11. september. Vestfold fylkeskommune etableres formelt 1. januar 2024.

Seksjonsleder utdanning

Vil du lede Vestfold fylkeskommunes arbeid innenfor utdanning, fullføring og inkludering?

Sentralt i denne stillingen står det å videreutvikle og forbedre fag- og ansvarsområdene tilhørende seksjonen, følge opp politiske vedtak og utøve god personalledelse. I tillegg vil målrettet kompetanse- og nettverksbygging med kommuner, NAV, næringsliv og kompetansemiljøer stå sentralt i denne stillingen.

Les mer om den ledige stillingen. Søknadsfristen er 4. juni.

Seksjonsleder personal og organisasjon

Vil du være med på å utvikle seksjon for personal og organisasjon i nye Vestfold fylkeskommune? 

Seksjonen for personal og organisasjon har ansvar for prosesser i organisasjonen som omhandler Vestfolds fylkeskommunes HR-funksjon: Lederstøtte, lederutvikling, strategisk kompetanseutvikling, lønn, godtgjørelser og pensjon, samt HMS ligger til denne seksjonen. I tillegg er elev-, lærling- og mobbeombud underlagt denne seksjonen.

Les mer om den ledige stillingen. Søknadsfristen er 13. juni.

Nye Vestfold fylkeskommune

Les om prosessen med å bygge nye Vestfold fylkeskommune. Her finner du også kunnskap om det nye fylket i form av kart, statistikk og analyse.