Åpner dører til arbeidslivet for innvandrere

Halima Mizerero (23) kom til Norge som mindreårig flyktning og ble ferdig utdannet apotektekniker i 2020. Hun slet med å komme inn på arbeidsmarkedet, men gjennom mentor- og traineeordningen og samarbeidet med NAV Hjartdal/Notodden, er Halima i jobb ved Vitusapotek på Notodden. Foto: Christophe Akili Kahindo, Hjartdal kommune

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

02.02.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

To tilskuddsordninger skal bidra til at flere innvandrere får sjansen til å delta i arbeidslivet. Nå kan offentlige og private virksomheter og frivillige organisasjoner søke om støtte til prosjekter.

I 2020 ble det startet syv prosjekter i Vestfold og Telemark med tildelte midler fra de to tilskuddsordningene "Mentor- og traineeordningen for personer med innvandrerbakgrunn" og "Etablereropplæring for innvandrere (ETA)"

Nå er det åpnet for en ny søknadsrunde. Tildelingen for 2021 er på 1 610 000 kroner, med 805 000 kroner i søkbare midler for hver av ordningene. Søknadsfristen er 28. februar. 

Her kan du lese mer om de to tilskuddsordningene.

Hvem kan søke om tilskudd?

Tilskuddsordningene er aktuelle for organisasjoner og bedrifter som vil bidra til integrering og kvalifisering av innvandrere i Vestfold og Telemark. Offentlige og private virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter, enten enkeltvis eller i samarbeid med hverandre. 

Målet er å sysselsette flere flyktninger og innvandrere, og at de nye innbyggerne kommer ut i arbeid så tidlig som mulig.

Det er Vestfold og Telemark fylkeskommune som lyser ut tilskuddene. Ordningene ble tidligere forvaltet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), men ble overført til fylkeskommunen som en del av regionsreformen. 

Delta på informasjonsmøte

Fylkeskommunen inviterer til digitale informasjonsmøter for alle interesserte 11. februar kl. 9-10 og 12. februar kl. 9-10 .

Møtene arrangeres på Teams (likt innhold, alternative tidspunkter). Meld deg på her:

Mer om mentor- og traineeordningen

Mentorprogrammer og traineestillinger er mulige veier inn i arbeidslivet for mange innvandrere. 

Mentor- og traineeordningen skal bidra til å øke muligheten for inkludering av innvandrere i arbeidslivet, slik at de kan bruke sine faglige kvalifikasjoner og med det utnytte mangfoldets potensiale i enda større grad. 

Det overordnede målet er læring og utvikling gjennom å dele kunnskap og erfaring. 

Tilskuddet er på 805 000 kroner. Les mer om kriterier og prinsipper, og søk her på regionalforvaltning.no

Mer om etablererordningen (ETA)

Formålet med etablererordningen er å styrke de mulighetene flerkulturelle gründere har til å etablere sin egen virksomhet. 

Søkere er offentlige og private virksomheter som kan tilby opplæring i hvordan etablere en egen virksomhet. 

Tilskuddet er på 805 000 kroner. Les mer om kriterier og prinsipper og søk her på regionalforvaltning.no

Gjennom «Etablereropplæring for innvandrere (ETA)», legges det innsats for å få til innovasjon og verdiskaping lokalt og regionalt. ETA-prosjekter med tilskudd fra fylkeskommunen vil bidra til nye og spennende løsninger i kvalifiseringsarbeidet rettet mot innvandrere. Det vil også være med på å videre utvikle metoder, modeller og verktøy for å hjelpe flere flerkulturelle gründere til nyskaping.

Søknadsskjema og mer informasjon

Alle søknader sendes inn gjennom søkeportalen regionalforvaltning.no innen 28. februar 2021.

Her ligger mer informasjon og søknadsskjema for tilskuddsordningene "Etablereropplæring for innvandrere 2021" og "Mentor- og traineeordningen for innvandrere 2021"

Har du spørsmål?

Les mer eller ta kontakt med oss. Søknadsfristen er 28. februar 2021.

Mentor- og traineeordning for innvandrere

Etablereropplæring for innvandrere.

Lailo Merganova
Rådgiver (mentor- og traineeordningen)
Rebeka Holmes-Farmen
Rådgiver