Lytter til folkemøte

Prosjektleder Grethe Bodholt  (t.v.) sammen med prosjektgruppa som skal lede arbeidet med å bygge ny vei i Holmestrand.
Prosjektleder Grethe Bodholt (t.v.) sammen med prosjektgruppa som skal lede arbeidet med å bygge ny vei i Holmestrand. Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen

Av:

Tor Arvid Austråt Gundersen

Publisert:

19.05.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

All trafikk som passerer forbi der hvor den nye sentrumsveien i Holmestrand ender, skal telles. Beslutningen ble tatt etter ønsker fra et folkemøte om veiprosjektet.

I våres avholdt Vestfold og Telemark fylkeskommune et åpent informasjonsmøte i Biorama sammen med Holmestrand kommune.  Temaet for møtet var framdriften i prosjektet med å bygge ny sentrumsvei. På møtet uttrykte flere sin bekymring for hvordan utviklingen ville bli der hvor den nye veien går over i den gamle. 
- Vi forstår publikum og vil derfor starte trafikktelling slik at vi har best mulig beslutningsgrunnlag til seinere, sier prosjektleder Grethe Bodholt i fylkeskommunen. 


Permanent telling


Tellepunktet er i Skolegaten, rett syd for Næskildsgaten.  Tellepunktet vil være permanent og vil telle all trafikk som passerer punktet.  Slike tellepunkt måler også hastigheten til alle som kjører forbi, slik vil vi få et best mulig grunnlag for å vite mest mulig om hvordan trafikkbildet endrer seg. For orden skyld: Tellepunktet måler hastighet basert på den fysiske mengden metall som passerer, det blir registrert absolutt ingen andre detaljer om bilene enn om det er person- og varebiler eller større lastebiler.
- Målingene starter nå i sommer før prosjektet kommer i gang, deretter fortsetter vi å måle mens vi bygger.  Målingene vil fortsette også etter at vi er ferdige, forklarer prosjektlederen.


Brakkerigg ved tunnelen


Hensikten er få et godt datagrunnlag slik at vi vil vite hva slags trafikale endringer den nye veien vil føre til.
Arbeidet med den nye sentrumsveien er i gang. Konkurransen om rivingen av fire hus er lyst ut. I løpet av sommeren vil vi vite hvem som får oppdraget, slik at det kan ta til seint på sommeren eller tidlig på høsten.
- Etter planen vil vi også sette opp en kontorrigg på gamle E18 rett utenfor Holmestrandstunnelen.  Brakkeriggen vil stå i tre år fra august i år.

Fortsetter grunnerverv


Grunnervervet er også startet igjen.  På grunn av mannskapsmangel i fylkeskommunen, vil vi få bistand av konsulentfirmaet Plan og Eiendom til dette. Brev til grunneierne som det foreløpig ikke er inngått avtaler med, vil bli sendt ut i løpet av nær framtid.
Informasjon om prosjektet Fv. 3240 Holmestrand sentrum kan du nå finne på adressa www.vtfk.no/holmestrandsentrum