Maja Foss Five ny fylkesvaraordfører

Portrett Maja Foss Five
Foto: Kristine Mellefoss

Av:

Harald Haave

Publisert:

20.09.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Maja Foss Five (Ap) ble i fylkestinget tirsdag 20. september valgt til ny fylkesvaraordfører i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Foss Five tar over etter Sven Tore Løkslid (Ap). Hun tiltrer i sin nye rolle 15. oktober.

- Dette blir en ny og spennende utfordring i en spennende tid for fylkeskommunen. Parallelt med at to nye fylker skal bygges, skal vi fortsatt drifte Vestfold og Telemark til det beste for alle som bor her, samarbeidspartnere og alle andre som er avhengig av at vi fortsatt har aktivitet og fremdrift. Selv om det helt sikkert blir et travelt år, gleder jeg meg veldig. Jeg synes jeg er utrolig privilegert som får holde på med politikk. Det er et viktig, givende og spennende arbeid, sier Maja Foss Five.

Fylkeskommunens nye varaordfører legger til at hun er veldig glad for det politiske miljøet som er i Vestfold og Telemark. 

- Jeg er helt sikker på at vi sammen skal klare å både etablere nye Vestfold, nye Telemark og samtidig drifte Vestfold og Telemark godt.

Foss Five har vært aktiv i politikken siden hun som 13-åring meldte seg inn i AUF. Hun har tidligere sittet på fylkestinget i Agder, i bystyret i Skien, ledet hovedutvalget for kompetanse i Telemark fylkeskommune og vært leder av hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Avtroppende fylkesvaraordfører Sven Tore Løkslid (Ap) er valgt til nytt fast medlem og leder av Hovedutvalg Telemark.

Nye faste medlemmer

Øvrige personer ble valgt inn som faste medlemmer:

Rikke Oline Grava (Ap) er valgt som nytt fast medlem av Fylkesutvalget i Vestfold og Telemark. fylkeskommune.

Liselotte Aune Lee (Ap) er valgt som nytt fast medlem og leder av Hovedutvalg næring og reiseliv i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Aune Lee ble også valgt som nytt fast medlem og leder av Hovedutvalg samferdsel og mobilitet i fylkeskommunen.

Bjørn Rudborg (Ap) ble valgt som nytt fast medlem og leder av Hovedutvalg utdanning og kompetanse i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Eivind Yrjan Stamnes (Ap) er valgt som ny nestleder i Hovedutvalg klima, areal og plan i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Hallgeir Ofte (Ap) ble valgt som nytt fast medlem av Hovedutvalg klima, areal og plan. 

Tone Skau Jonassen (Ap) ble valgt som nytt fast medlem av Hovedutvalg klima, areal og plan i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Irene Bordier Haukedal (Ap) ble valgt til nytt fast medlem av Hovedutvalg Telemark.

Hilde Elgesem Andersen (Ap) er valgt som nytt fast medlem av Hovedutvalg Vestfold.

Sakene om fritak for Arve Høiberg (Ap), Tone Elisabeth Berge Hansen (Ap) og Sven Tore Løkslid (Ap) er alle behandlet i Valg- og reglementsnemnda, som innstiller til Fylkesutvalget og Fylkestinget. Fylkesutvalget, som fatter endelig vedtak i saker som omfatter oppnevning av representanter til fristilte enheter, behandlet saken i møtet 14. september. Fylkestinget fatter endelig vedtak i øvrige valg.

I henhold til kommuneloven ble det foretatt nyvalg av de nye utvalgene. 

  • Hovedutvalg for klima, areal og plan: Ådne Naper, (SV), leder
  • Hovedutvalg for næring og reiseliv: Liselotte Aune Lee (Ap), leder
  • Hovedutvalg for samferdsel: Liselotte Aune Lee (Ap), leder
  • Hovedutvalg for utdanning og kompetanse: Bjørn Rudborg (Ap), leder
  • Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett: Maja Foss Five (Ap), leder
  • Hovedutvalg Telemark: Sven Tore Løkslid, (Ap), leder
  • Hovedutvalg Vestfold: Mette Kalve, (Ap), leder
  • Yrkesopplæringsnemnda: Irene Bordier Haukedal, (LO), leder
  • Partssammensatt utvalg: Maja Foss Five, (Ap), leder