Mange innspill til kunnskapsgrunnlag for Telemark

Innspillskonferansen på Bø hotell 30. mai samlet ansatte fra kommuner og samarbeidsaktører i nye Telemark fylke. Foto: Charlotte N. Erikstad / Vestfold og Telemark fylkeskommune

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

07.06.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Hva er de største styrkene og utfordringene i Telemark? Kompetanse, grønn omstilling, utenforskap og arealbruk var sentrale temaer som ble løftet fram av deltakerne på innspillskonferansen sist uke.

Ansatte i kommunene og viktige samarbeidsaktører i var samlet på Bø hotell til den første innspillskonferansen i nye Telemark fylke. 

Målet var å samle fersk kunnskap om fylkets største styrker og utfordringer. Innspillene vil inngå i kunnskapsgrunnlaget til regional planstrategi for Telemark. 

Innspillene er tilgjengelige 

Lurer du på hvilke innspill deltakere fra kommuner, næringsliv, frivilligheten og statlige virksomheter ga på konferansen? 

Her kan du lese alle innspillene: Kunnskapsgrunnlag til regional planstrategi for Telemark.

Faktakunnskap for å utforme politikk

Regional planstrategi skal vedtas av Telemark fylkesting innen utgangen av 2024. Dette er de folkevalgtes strategi for utviklingen av Telemark fylke i valgperioden.

– Planstrategien kan sammenlignes med samfunnsplanen til en kommune, og den er et viktig dokument for utviklingen av fylket. Nå er den administrative prosessen med å innhente kunnskap til strategiprosessen i gang, sier Ketil Reed Aasgaard, kommende fylkesdirektør i Telemark.

– Vi samler innspill til hvordan Telemark kan utnytte mulighetsrommet og bli en vekstregion som er attraktiv for innbyggere, besøkende og næringsliv. Vi vil finne fylkets største styrker og utfordringer. Formålet er å gi politikerne best mulig faktagrunnlag for å prioritere og utforme politikk, sier Aasgaard.

Kunnskapsdokument skal være klart 15. september. Arbeidet med regional planstrategi starter for fullt til høsten.

Planstrategien vil redegjøre for de viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til langsiktige utviklingsmål for fylket.

Nettverk og partnerskap

Administrasjonen i fylkeskommunen ønsket også innspill fra kommuner og samarbeidsaktører om behovet for samarbeidsarenaer, nettverk og partnerskap i Telemark fylke. 

– Det kommer en politisk sak om ny nettverksstruktur i Telemark. Høringsnotatet skal etter planen behandles i hovedutvalget for Telemark i august, før det sendes ut på høring til kommuner og utvalgte samarbeidspartnere. Deretter får Telemark fylkesting saken til behandling, sier Aasgaard. 

Den 13. juni behandler fylkestinget sak om arbeidsprosessen knyttet til å etablere ny struktur for nettverk og partnerskap. Les mer: Nettverk og partnerskap fra 01.01.2024 – Telemark (sak 88/23).

Se bilder fra innspillskonferansen på Bø hotell

IMG_3134.jpgIMG_3133.jpgIMG_3132.jpgIMG_3129.jpgIMG_3128.jpgIMG_3127.jpgIMG_3125.jpgIMG_3124.jpgIMG_3120.jpgIMG_3101.jpgIMG_3093.jpgIMG_3088.jpgIMG_3067.jpgIMG_3041.jpgIMG_3029.jpg

Innspill fra kommuner og samarbeidsaktører

Alle innspillene fra innspillskonferansen for nye Telemark fylke ligger samlet på en egen nettside.

Nye Telemark fylkeskommune

Les om prosessen med å bygge nye Telemark fylkeskommune. Her finner du også kunnskap om det nye fylket i form av kart, statistikk og analyse.