Mangfoldsprisen gikk til Andebu bo- og behandlingssenter

Det at du ikke snakker perfekt norsk, er ikke en hindring for å få jobbe på Andebu bo- og behandlingssenter.
Det at du ikke snakker perfekt norsk, er ikke en hindring for å få jobbe på Andebu bo- og behandlingssenter. Foto: Rebeka Holmes-Farmen

Av:

Kristin Berge

Publisert:

27.10.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Selv om du ikke snakker perfekt norsk, kan du få jobb på Andebu bo- og behandlingssenter. Dette inkluderende arbeidslivet har gitt senteret Mangfoldsprisen.

Avdeling Blåveis ved Andebu bo- og behandlingssenter er en langtidsavdeling for personer med demens. De er opptatt av at mangel på perfekte norskkunnskaper ikke skal være til hinder for å komme i jobb. Derfor har de vunnet den regionale Mangfoldsprisen i år. Juryen roser virksomheten for arbeidet de gjør med å få flere grupper i arbeid. 

Norskkurs ukentlig

Mangfoldsprisen deles ut til virksomheter som har utmerket seg ved fremragende bruk av innvandrerers kompetanse. Det var i kategorien små virksomheter i region Vest- og Sør-Norge at avdelingen Blåveis ved Andebu bo- og behandlingssenter i Sandefjord kommune vant.

 – Mange nyansatte med innvandrerbakgrunn har begrensede norskkunnskaper. Derfor har virksomheten fokus på at de så fort som mulig får norskkurs. De går to-tre ganger i uken i starten, etterpå får de helsenorsk-kurs hver uke. Virksomheten tar også imot elever via NAV og opplæringskontoret, til språk og arbeidspraksis. Dette bidrar til å gi innvandrere et godt og solid fotfeste i norsk arbeidsliv, sier juryleder og rådgiver for integrering i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Rebeka Holmes-Farmen.

 

«Dette bidrar til å gi innvandrere et godt og solid fotfeste i norsk arbeidsliv»

- Rebeka Holmes-Farmen

 

 

- Ikke råd til å miste kompetanse

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av kompetanse i arbeidslivet. Prisen skal løfte frem suksesshistorier, inspirere arbeidsgivere og skape større bevissthet om verdien av et mangfoldig arbeidsliv.

Libe Rieber-Mohn, direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), mener prisen er viktig fordi undersøkelser viser at arbeidsgivere som oftest ser etter folk som passer inn i eksisterende organisasjonskultur og som i stor grad er lik seg selv eller de andre som jobber der.

–  Vi trenger arbeidskraft og vi har ikke råd til å miste verdifull kompetanse.  Da må norske arbeidsgivere våge å tenke nytt. Om man ikke gis en sjanse, får man heller ikke vist hva man er god for, sier Rieber-Mohn.  

- Lønte seg

Avdelingsleder Rasa Bartasiuniene, tok imot prisen på vegne av sin avdeling. I en rørende tale delte Rasa, som er opprinnelig fra Litauen, deler av sin egen historie og hun påpekte at det er verdt å satse på mangfold.

- Å tenke inkluderende betyr at vi skal lykkes… Det var en «risiko» å ta imot de som ikke snakket perfekt norsk, men det lønte seg. Disse menneskene som kommer fra hele verden, har kunnskapen som trengs. De jobber hardt, og viktigste av alt, de brenner for arbeidet. At vi står her i dag og mottar Mangfoldsprisen er bevis på at vi har gjort et godt valg, sier Bartasiuniene.

Godt fotfeste

På Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sine sider kan du lese dette om tildelingen av Mangfoldsprisen til Andebu bo- og rehabiliteringssenter: 

Virksomheten gir innvandrere et godt og solid fotfeste i norsk arbeidsliv. Virksomheten er bevisst på å ikke la mangel på perfekt norsk -kunnskaper være til hinder for å komme i jobb. Det tilbys faste stillinger og et inkluderende arbeidsmiljø som bidrar til at mange forblir ansatt over lengre tid. Virksomheten fungerer også som et viktig springbrett og skolering for videre muligheter i norsk arbeidsliv. Juryen mener at virksomheten møter Mangfoldsprisens kriterier og er en verdig vinner.

Les mer om mangfoldsprisen på direktoratets sider.

MANGFOLDSPRISEN

  • Deles ut i regi av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, IMDI, sammen med fylkeskommune.
  • Deles ut til virksomheter som har utmerket seg for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet.
  • Målet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekruttering av innvandrere i arbeidslivet.
  • Juryen som besto av representanter fra fylkeskommuner, NHO, LO og næringssjefer i region vest og sør, har pekt ut avdelingen Blåveis ved Andebu bo- og behandlingssenter som en verdig vinner blant de 28 nominerte til prisen.