Lærte bygglærlinger om hvitt arbeid

Scene med fem personer og sal full av folk
Fullt hus på Medbyggersamling for lærlinger. Foto: Loni Bjerkholt-Pedersen

Av:

Loni Bjerkholt-Pedersen

Publisert:

20.09.2023

Oppdatert:

20.09.2023 kl.14.52

For 10 år siden estimerte Skatteetaten at svart arbeid utgjorde 14 prosent av Norges brutto nasjonalprodukt. Ille var det særlig i byggebransjen. Nå har trenden snudd, og både bransjen og kunder har snudd på flisa. Mye takket være tiltak som Medbyggerne, som blant annet jobber med tidlig bevisstgjøring hos unge arbeidstakere.

Et dramatisk, gledelig fall

Å falle med hodet først fra en usikret stige, er ingen spøk. I følge politibetjentene fra Vestfold og Telemark politidistrikt som holdt innlegg under Medbyggernes lærlingkonferanse i Porsgrunn og Horten 13. og 19. september, er fallulykker de vanligste ulykkene i bygg- og anleggsbransjen i dag. Men det var først da de viste bilde av en tømrer med en stor spiker skutt gjennom fingeren, at lærlingene i salen vred seg i setene. 

Politiet snakker om arbeidsulykker.
Politiet snakker om arbeidsulykker.

Et mer gledelig fall, er fallet innen svart arbeid. I følge Skatteetatens hjemmesider er det færre enn noensinne som oppgir at de kjøper svart, bare 8 prosent av nordmenn har handlet svart i perioden 2018-2020. Antall mennesker som også oppgir at de tar kategorisk avstand fra svart arbeid, har økt de sist årene, fra 34 til 39 prosent.

Men på tross av at pilene peker i riktig retning, opplever lærlinger fremdeles å bli spurt om de kan jobbe svart. Heldigvis er det gode råd å få, både fra scenen og i brosjyreform.

Medbyggerne har en egen brosjyre, med gode argumenter mot svart arbeid.
Medbyggerne har en egen brosjyre, med gode argumenter mot svart arbeid. 

Mange med i Medbyggerne

Medbyggerne driver ulike kompetansehevende tiltak, for å fremme viktigheten av hvitt arbeid. De jobber både mot privatmarkedet og det offentlige, og har en egen ung-satsning som retter seg inn mot elever i videregående skole. Medbyggerne har også et eget tipssamarbeid, mellom blant annet bransjen og fagbevegelsen, som skal gjøre det lettere å avdekke useriøse og kriminelle aktører i byggnæringen. Med i samarbeidet er blant annet ulike aktører fra bygg- og anleggsbransjen, Arbeidstilsynet, NHO, LO, flere kommuner og fylkeskommunen, Skatteetaten og politiet, for å nevne noen. I Vestfold og Telemark kaller 251 medlemsbedrifter seg for stolte #medbyggere. 

Fra hvitt arbeid til hvitt pulver

I tillegg til hvitt arbeid, var ett av temaene under disse to lærlingsamlingene: rus. Leo Ajkic holdt dagens siste foredrag, med tema ungdom, rus og sosiale medier, og høstet stor applaus fra lærlingene.

Leo Ajkic delte sine tanker og erfaringer med rus, blant annet gjennom serien på NRK.
Leo Ajkic delte sine tanker og erfaringer rundt tema rus, blant annet gjennom arbeidet med NRK serien med samme navn.

Rus, arbeidsulykker, og økonomisk kriminalitet, er noe de fleste lærlinger heldigvis forskånes for på sin arbeidsplass. Likevel gjør slike fagsamlinger at de kan stå stødigere i sine argumenter for hvorfor man alltid skal jobbe hvitt.

Medbyggerne jobber innen 4 satsningsområder: privatmarkedet, hvite bygg, ung og tipssamarbeid.
Medbyggerne jobber med fire satsningsområder: privatmarkedet, hvite bygg, ung,  og tipssamarbeid. 

Trenger din lærling flere gode argumenter for å si nei til svart arbeid?                      Les Medbyggernes 10 gode grunner her: Hvorfor handle hvitt? - Medbyggerne