Mer penger til kunstere i Vestfold og Telemark

Foto: Getty/Zero Creatives

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

28.06.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Fylkespolitikerne bevilger 3,75 millioner ekstra for å stimulere til aktivitet i fylkets kunst- og kulturliv, etter 1,5 år med pandemi som har rammet bransjen hardt.

Da fylkestinget 15. juni behandlet fylkeskommunens årsregnskap for 2020 kunne de konstatere et betydelig mindreforbruk, mye grunnet konsekvenser av koronapandemien med utsatte aktiviteter og prosjekter, historisk lave renter og reduserte reiseutgifter. Nå har fylkespolitikerne bestemt at 3,5 millioner kroner av mindreforbruket skal tildeles kunst- og kulturaktører i fylket, i tillegg til at de benytter 250 000 fra hovedutvalgets disposisjonskonto til flere kunstnerstipend.

- Koronapandemien har vært tøff for kulturlivet, og jeg er derfor kjempeglad for at vi har funnet ekstra penger for å støtte et hardt rammet kulturliv. Nye tilskudd til produksjon vil dessuten komme publikum til gode, som jeg håper vil benytte seg av det brede og gode kulturtilbudet vi har i fylket vårt, sier Maja Foss Five, leder for hovedutvalget kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Slik fordeles midlene

25. juni vedtok hovedutvalget fordelingen av de ekstra midlene. 2,5 millioner kroner skal gis i tilskudd til kunstproduksjon, og kunstnere kan søke om midler til utvikling av nye produksjoner som skal igangsettes høsten 2021 og eventuelt realiseres i 2022. 250 000 kroner skal lyses ut til 5 ekstra kunstnerstipender, mens Vestfold Kunstsenter og Telemark Kunstsenter tildeles 500 000 kr hver i direkte støtte. Søknadsfristen for produksjonsstøtte og kunstnerstipender er kort: 5. august.

- Fylkeskommunens mål er at kunstnerstipendene skal bidra til at profesjonelle kunstnere i fylket vårt skal ha mulighet til videreutvikling og kompetanseheving, mens midlene til kunstproduksjon skal stimulere til et profesjonelt og mangfoldig kulturtilbud i fylket, som når flest mulig av innbyggerne. Vi håper mange hiver seg rundt og søker, sier Maja Foss Five.

 

Mer info og søknadsskjema om Kunstnerstipend her

Mer info og søknadsskjema om tilskudd til kunstproduksjon (produksjonsstøtte) her