Milliondryss til Liv og røre-skoler i Vestfold og Telemark

Levangsheia skole i Kragerø har fått tilskuddsmidler til å bygge gapahuk til bålplassen sin. Foto: Sondre Bilet

Av:

Guro Høydal

Publisert:

13.04.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Fredag delte Vestfold og Telemark fylkeskommune ut nesten én million kroner i tilskuddsmidler til Liv og røre- skolene i fylket vårt. Målet er mer liv og røre i skolen.

Etter milliontildelingen fra Sparebankstiftelsen DNB kan grunnskoler, skolefritidsordninger og videregående skoler som er med i Liv og røre- programmet søke om tilskudd.

Tilskuddsordningen skal bidra til å forsterke satsningen på egen skole, og til å realisere tiltak som er i tråd med Liv og røre.

I første utlysning var det skoler i kommuner som har inngått avtaler med Liv og røre i 2020/2021 som kunne søke. Første utlysning hadde søknadsfrist i mars og nå deler vi ut én million kroner, fordelt på åtte skoler.

Søknadene hadde en stor bredde og i tabellen kan du se hva skolene skal bruke midlene til. Elevmedvirkning og planlagt dugnadsinnsats er vektlagt ved tildelingen. Flere av tiltakene vil komme lokalmiljøet til gode.

Skole

Tiltak

Kragerø skole, Kragerø

Ny lekeplass på «Lillesiden» og aktiv skolegård

Borge skole, Porsgrunn

Verdens beste skolegård med ny sykkelbane

Helle skole, Kragerø

Leirplass med gamme og utekjøkken

Edland skule, Vinje

Uteklasserom og andel til skolefruktordning

Levangsheia skole, Kragerø

Gapahuk til bålplassen

Sannidal ungdomsskole, Kragerø

Midttimepåfyll; påfyll av sunn og næringsrik mat, påfyll av rent og kaldt vann og påfyll av aktivitet

Sannidal skole, Kragerø

Utstyr til fysisk aktiv læring og fysisk aktivitet i friminuttene

Kragerø videregående skole, Kragerø

Uteklasserom og utstyr til dette

 

Er du interessert i å høre mer om Liv og røre?

Liv og røre er et universelt, helhetlig og helsefremmende program som skal fremme sunt kosthold og matglede, fysisk aktivitet og bevegelsesglede og det psykososiale miljøet i ett og samme program.

Skolene får både stimuleringsmidler, gratis kursing og kompetanseheving gjennom lokale og regionale fagsamlinger. Inspirasjon og erfaringsutveksling er en viktig del av samlingene.  

13 kommuner er allerede med, flere er i dialog og det er plass til enda flere fra høsten 2022.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med leder for Liv og røre, Jorunn Borge Westhrin, på e-post: jorunn.westhrin@vtfk.no eller på telefon 920 94 996.