Vi tråkker i gang Mobilitetsuka 2020!

Nestensyklisten: Dagrun Anholt spiller nestensyklist i kampanjefilmene våre i Mobilitetsuka. Foto: Hans Christian Moen/Vestfold og Telemark fylkeskommune

Publisert:

16.09.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Mer enn 2000 europeiske byer og tettsteder deltar hvert år i en felles kampanje for miljøvennlig transport. I dette selebre selskapet er Vestfold og Telemark fylke. Selv om 2020 er annerledes på mange måter, arrangeres likevel denne kjempeviktige europeiske satsingen fra 16. til 22. september, også i år.

Årets tema:     «Utslippsfri mobilitet for alle»
Årets slagord: «Gjør ditt valg»

Sammen med mennesker over hele Europa blir vi i Vestfold og Telemark oppfordret til å prøve alternativer til bilkjøring.

– Vi vet at utslipp fra transport utgjør 16 prosent av klimagassutslippene i landet. Derfor går veien til lavutslippssamfunnet og utslippskutt gjennom utslippsfrie måter å flytte oss rundt på. Vi har alle behov for transport, uavhengig av alder og funksjonsevne. Derfor er universell utforming og utslippsfri mobilitet for alle et viktig premiss for utvikling, sier Ådne Naper, leder for hovedutvalg for klima, plan og areal.

Kollektivtrafikken

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen legger til at fylket har som mål å redusere klimagassutslipp med 60 prosent innen 2030 og at et miljøvennlig kollektivtilbud er en viktig del av dette. I de nyeste busskontraktene kjøres 70 prosent av kjørte kilometer med biogass som drivstoff. Biogass er et fornybart og godt drivstoffvalg som produseres lokalt.

I en normalsituasjon ville fylkeskommunen ha anbefalt enda flere å benytte seg av kollektivtrafikken. Nå er det imidlertid de nasjonale retningslinjene for smittevern vi må forholde oss til. For å redusere smitterisiko for dem som er avhengige av kollektivtransport, har fylkeskommunen i år valgt å satse ekstra på sykkel, og spesielt rettet mot de av oss som nesten sykler. Kanskje er det ikke så mye som skal til før du kan bytte ut noen av bilturene dine med en sykkeltur?

Kampanjefilmer

Vi håper du liker filmene våre og at du kanskje får den lille ekstra motivasjonen som trengs for å bytte vekk bilen på noen av turene dine. Ta bilen når du må, ellers la den stå!

– For meg er det ingen unnskyldning for ikke å sykle til byen. Det tar ti minutter, og da sykler jeg på den gamle jernbanelinja i Horten som har blitt en hovedpulsåre for gående og syklende, sier Arve Høiberg, leder i hovedutvalget for samferdsel. Han utfordrer alle til å bytte ut noen bilturer med en sykkeltur under uka som kommer, ikke minst på Bilfri dag den 22. september.

Årets tema er «Utslippsfri mobilitet for alle» med fokus på universell utforming og å fremme utslippsfri mobilitet for byer og tettsteder. Alle skal ha rett til å bevege seg på en bærekraftig måte, uansett inntekt, kjønn, opprinnelse, alder og funksjonsevne.

Dette skjer under Mobilitetsuka

Helt grønn skolevei
«Helt grønn skolevei» er en kampanje som skal føre til at skolebarn kommer seg til og fra skolen på en miljøvennlig og sunn måte, samtidig som mindre biltrafikk rundt skolene skaper tryggere skoleveier. I år deltar skoler fra Horten, Tønsberg, Larvik, Færder og Sandefjord kommuner. Kampanjen foregår fra 31. august til 2. oktober.

 

Fra nestensyklist til syklist
Er du en nestensyklist? Denne uka fokuserer Vestfold og Telemark fylkeskommune på de sykkelturene som det ikke ble noe av. I løpet av uka publiseres fire filmsnutter med temaet å gå fra å være nestensyklist til å bli syklist. I tillegg inviterer fylkeskommunen til konkurranse med fine premier. Her vil vi høre din historie. Delta på Facebook eller på epost: nestensyklist@vtfk.no

 

Webinar om sentrumsnære turveier og universell utforming
Sentrumsnære turveier med universell utforming gir mulighet for alle til hverdagsaktivitet. Arbeidet, som startet i Telemark i 2012, skal utvides til hele Vestfold og Telemark fylke. Fredag 18. september inviterer vi til webinar og deltakelse i nettverket fra klokken 9 til 12.

 

Åpning av smart & trygg sykkelparkering i Tønsberg
Smart & trygg sykkelparkering har som mål å få flere til å velge sykkelen og er et samarbeidsprosjekt mellom Tønsberg kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Vi ønsker å legge til rette for at man kan parkere el-sykler og andre mer kostbare sykler i byen på en trygg måte.

 

Bilfri dag 22. september
22. september er verdens bilfrie dag. Tar du utfordringen og lar bilen stå på en eller flere av turene denne dagen? Prøv å gå, sparkesykle, sykle eller ta buss. Ta bilen når du må, ellers la den stå!

 

Kortfilmen Gul sykkel
Gul sykkel er en kortfilm laget av Amanda-prisnominert filmskaper og animatør Mats Grorud fra Nøtterøy. Filmen gir en morsom påminnelse om at vi ikke trenger en ny og moderne sykkel for å kunne oppleve omgivelsene våre fra sykkelsetet.

For mer informasjon om Mobilitetsuka:
Mariann Førsund-Hansen, prosjektleder for Mobilitetsuka i Vestfold og Telemark fylkeskommune
mariann.forsund.hansen@vtfk.no  tlf: 467 81 183

Freddy S. Fagerheim, kommunikasjonsrådgiver, Vestfold og Telemark fylkeskommune
freddy.samson.fagerheim@vtfk.no  tlf: 957 01 869

Ådne Naper, (SV) leder i hovedutvalget for klima, areal og plan, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Aadne.naper@vtfk.no tlf: 993 83 783