Møte om opprydding av radioaktivt avfall ved Søve

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen er utålmodig. Han ønsker en snarlig opprydding av det radioaktive avfallet i Nome. Foto: Christian Brekke

Av:

Harald Haave

Publisert:

19.05.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Norsk nukleær dekommisjonering har overtatt ansvaret for opprydding av radioaktive masser fra Søve-gruve i Nome kommune. Denne uken var selskapet i møte med representanter for Vestfold og Telemark fylkeskommune og Nome kommune.

Under møtet påpekte Norsk nukleær dekommisering at de tar sikte på at arbeidet tas inn i statsbudsjettet 2022.

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen påpeker at han er utålmodig.

- Jeg håper jeg ser begynnelsen på slutten, sier Riis-Johansen.

Befaring

Møtet mandag 18. mai vil bli fulgt opp av et nytt møte og befaring ved Søve-gruver.

Befaringen vil skje med representanter fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, Nome kommune og Norsk nukleær dekommisjonering.

Tidspunkt for befaring er ikke avtalt, men vil trolig finne sted før sommeren.

Avfallet består av slaggklumper. Gammaspektrometeret, måleinstrumentet i midten, måler radioaktiviteten fra slagget svært høyt. Foto: Sven Dahlgren

Avfallet består av slaggklumper. Gammaspektrometeret, måleinstrumentet i midten, måler radioaktiviteten fra slagget svært høyt. Foto: Sven Dahlgren

Bakgrunn

Etter at driften ved AS Norsk Bergverk i Søve gruver ble lagt ned i 1965 ble eiendommen kjøpt av Telemark fylkeskommune i 1970. I flere år var det strid mellom staten og fylkeskommunen rundt hvem som hadde ansvar for opprydding etter gruvedrifta. I 2008 vedtok Stortinget at staten skulle ta ansvaret.

Hvem som skulle betale var imidlertid ikke avklart og i 2009 saksøkte Telemark fylkeskommune Staten med den følge at det ble inngått et forlik i 2010 der staten påtok seg å bekoste oppryddingen. Etter sammenslåingen «arvet» Telemark og Vestfold fylkeskommune Søve-saken.

Allerede i 2014 påla Statens strålevern Nærings- og fiskeridepartementet å gjennomføre oppryddingen, men til nå har det skjedd svært lite.

Norsk nukleær dekommisjonering fikk 1. januar 2020 i oppdrag av departementet å gjennomføre oppryddingen og deponering av massene fra Søve-gruve.

Harald Haave
Seksjonsleder kommunikasjon