Fikk 33 søknader om regionale utviklingsmidler

Foto: Dag G. Nordsveen

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

03.09.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Støtteordningen for regionale utviklingsprosjekter ble lyst ut i juni med 3,4 millioner kroner i potten. Snart blir det klart hvem av de 33 søkerne som får penger til sine prosjekter.

Støtteordningen i 2020 prioriterer prosjekter med tydelig korona-relevans, og prosjekter som kan bidra til grønn omstilling og som kan utløse merverdi for næringslivet, altså økt verdiskaping og omsetning. 

Les mer i saken Gir en håndsrekning til næringslivet på 3,4 millioner

Behandlingen av de 33 innkomne søknadene er nå i sluttfasen i fylkeskommunen og i løpet av et par uker blir det kjent hvem som får tildelt midler i denne runden. 

Her er oversikten over mottatte søknader:

 • Adalia AS: Om Norge – unge gründere i koronatid
 • Aust-Agder Turistforening: Mulighetsstudie - hvordan få turiststrømmen til Austheiene? DNT og Fyresdal kommune
 • Borgen prosjektarbeid / MS Viksfjord: Søknad om bedre tilrettelegging for gjester som ønsker å besøke skjærgården 
 • Bø Hotell: Salgsutvikling - online booking verktøy
 • Colab Larvik 3.0: Trykktank - et innovasjonsprogram for vekstbedrifter
 • DuVerden Sjøfartsmuseum og Vitensenter: DuVerden på Hjul i distriktene 
 • Fantasi-Fabrikken AS: HISTOURISME – METODE FOR VIKING-/TURISTSAMARBEID I REGIONEN
 • Fjellvåken ll AS: Tilskot til drift av Fjellvåken ll AS
 • Fleks Sørebø: Vikinggård med bærekraftige opplevelser på Guvihaug
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark: Medbyggerne Vestfold og Telemark 
 • Fyresdal Næringshage AS: NO LIMIT Fyresdal - utvikling midt i den digitale verden etter krisetid
 • Gaustabanen AS: Top secret - hemmelig topp
 • Horten kommune: Teknologitrianglet Horten-Porsgrunn-Kongsberg 
 • Huldra Film AS: Søknad om støtte til produksjon av promoteringsfilm for TV-dokumentaren  "DEN SISTE VIKINGEKONGEN"
 • Jobbute.no: Jobbute.no - grønn omstilling og rekruttering
 • Noctua: Digital formidling av historier og kulturarv i Vestfold og Telemark fylke
 • Norsk Turistutvikling AS: Nasjonal campingkonferanse i Tønsberg 
 • Sandefjord kommune (Start i Vestfold): Gründeruka i Vestfold og Telemark 2020
 • Sandefjord Næringsforening: Sandefjord Næringsforening søker tilskudd for videreutvikling av Green Network
 • SeaDrive AS: POD - Elektrisk bærekraftig fremdrift til båt
 • SH Square Hildonen: Opplæring i programvare og verktøy for digital produktdesign
 • Skjærgårdsmat AS: Næringsutvikling basert på marine ressurser i Skagerrak 
 • Stiftelsen Oseberg Vikingarv: Verdens mest moderne vikingskip
 • Tønsberg Næringsforening: Helseklynge Tønsbergregionen 
 • Tønsberglivet AS: Synliggjøring og profesjonalisering av reiselivsnæringen høst og vinter - Færder og Tønsberg 365
 • Vekst i Grenland IKS: Reiseliv - samarbeid, produktutvikling og innovasjon
 • Vekst i Grenland IKS: Næringslivet i Vestfold og Telemark på nett
 • Vestfold Filmforum: Location og kompetanseoverføring - film og nye medier
 • Viken Skog SA: Mobilisering for økt bruk av tre som et ledd i det grønne skifte
 • Visit Bø AS: Bærekraftig destinasjonsutvikling
 • Visit Telemark AS: Kartlegging Viking og vikingturisme
 • Visit Vestfold: Vestfold Week-end og kurstrafikk i den mørke årstiden 
 • VisitRjukan AS: Levende Rjukan by - samarbeid for å nå målet