Nå begynner arbeidet på Kragerø og Vadfosstunnelene

Kragerø- og Vadfoss-tunnelene skal oppgraderes

Av:

Tania Ripoll

Publisert:

12.03.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Arbeidet med å oppgradere Vadfoss- og Kragerøtunnelene starter etter planen opp i uke 11.

Omkjøring via Sannidalsveien og Gamle Kragerøvei

Tunnelene vil i vesentlig grad være stengt i anleggsperioden, med omkjøring via hhv. Sannidalsveien og Gamle Kragerøvei. Disse omkjøringsveien vil bli skiltet.

På Gamle Kragerøvei blir det lysregulering og sikring for myke trafikanter.

Åpnes i påske, pinse og sommerferien

For å forenkle trafikkavvikling blir tunnelene åpnet i ferieperiodene.

Tunnelene vil være åpne mellom:

  • fredag 26. mars kl. 12:00 - mandag 5. april 
  • fredag 21. mai kl. 12:00 - tirsdag 25. mai
  • fredag 18. juni kl. 12:00 - mandag 16. august

Oppgradering til 19 millioner

De tekniske byggene ved tunnelene skal oppgraderes, bl.a. for å sikre strømtilførselen til tunnelene. I tillegg skal det bli kortere avstand mellom rømningslysene, ny sikkerhetsstyring, bommer og varsellys i tunnelene. I Kragerøtunnelen skal også overvannssystemet utbedres.

Dette er en del av oppgraderingen av tunnelene i fylket for å følge opp EUs tunnelsikkerhetsforskrift.

Entreprenør for oppgraderingen er OneCo Infra as, avdeling Arendal, og arbeidet skal koste 19 millioner kroner, ekskl. mva.

Her kan du se mer informasjon om arbeidet. 

Arbeidet starter i uke 11, og skal etter planen være ferdig innen slutten av november.