Nå blir det 139 nye fagskoleplasser i fylket

- Jeg er svært tilfreds med dette fagskoleløftet, og er veldig glad for at fagskolene i vår region får en betydelig andel av disse ekstra midlene, sier Mette Kalve (Ap), leder i hovedutvalg for utdanning og kompetanse. Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

11.06.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Fagskoler over hele landet får nå penger til å opprette nye fagskoleplasser, og i Vestfold og Telemark blir det 139 nye plasser til høsten. Tilbudet retter seg særlig mot arbeidstakere rammet av koronakrisen.

Fagskoleutdanning er et tilrettelagt utdanningstilbud for de som er i jobb og trenger faglig påfyll eller for de som nå har blitt arbeidsledige eller permittert som en følge av koronakrisen.

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett har regjeringen foreslått å bevilge midler til 1 000 nye studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning. Nå er fordelingen av fagskoleplasser mellom fylkene klar, med forbehold om vedtak i Stortinget. 

Vestfold og Telemark får midler til å opprette 139 nye fagskoleplasser til høsten. Fagskoleplassene blir fordelt på fagområdene helse/oppvekst/sosial (39 plasser), service (20 plasser) og økonomi og administrasjon (80 plasser).

- Jeg er svært tilfreds med dette fagskoleløftet, og er veldig glad for at fagskolene i vår region får en betydelig andel av disse ekstra midlene. Det vitner om at fagskolesektoren i vårt fylke er fremoverlent, følger med i tiden og er seg sitt ansvar bevisst. Ikke minst er jeg glad på vegne av studentene som vil dra nytte av disse studieplassene til høsten, sier Mette Kalve (Ap), leder i hovedutvalg for utdanning og kompetanse. 

Stort behov for flere fagutdannede

Vestfold og Telemark fylkeskommunen ble i mai bedt om å melde inn hvor det var behov for nye fagskoleplasser og hvor mange plasser fagskolene i fylket hadde kapasitet til å oppskalere med. 

På bakgrunn av dette, henvendte fylkeskommunen seg til NHO, LO og NAV for å identifisere bransjene med de mest aktuelle behovene. Samtidig har fylkeskommunen tatt kontakt med fagskolene i fylket. 

Basert på tilbakemeldingene søkte fylkeskommunen om å etablere 242 nye plasser med oppstart høsten 2020, av disse ble det tildelt 139 nye plasser på studietilbud som både har heltids- og halvtidsutdanninger. 

Fagskoleplassene etableres på tre fagskoler i Vestfold og Telemark – Gokstad akademiet, Fagskolen i Vestfold og Telemark og Studieforbundet AOF Norge. For informasjon om hvordan du søker på fagskoleplassene, følg med på fagskolenes nettsteder.