Nå blir det billigere å reise med bilferjene

Bilferja Oksøy sett fra siden, med Stathelle i bakgrunnen
Bilferja Oksøy som går mellom Sandøya og Brevik. Foto: Eva Susanne Drugg

Av:

Hanna Hekkelstrand

Publisert:

03.02.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Hovedutvalg for samferdsel vedtok onsdag å redusere ferjetakstene på de fylkeskommunale bilferjene i Brevik og Kragerø.

Takstreduksjonen gjelder for personbil og små varebiler, typisk håndverkerbiler. Målet med dette er at tiltaket skal komme pendlere til gode.

Årsaken til at takstene blir redusert er at regjeringen har bevilget 241,6 millioner kroner i 2022, for å redusere takstene på fylkeskommunale ferjer med 30%. For Vestfold og Telemark fylkeskommune utgjør dette om lag 1,682 millioner kroner.

Skal komme innbyggerne til gode

Pengene blir overført til fylkeskommunen som en del av rammetilskuddet, og fylkeskommunen står av den grunn fritt til å velge hvordan pengene skal brukes. Fylkeskommunen ønsker at hele summen skal komme innbyggerne til gode.

I praksis vil en fordeling av 1,682 millioner kroner utgjøre en takstreduksjon på 17,5 prosent av taksten per 1.1.2021. Forklaringen på differansen mellom de 30% regjeringen har sagt de skal dekke, og takstreduksjonen på 17,5% er blant annet at den planlagte takstøkningen for 2022 blir droppet, i tillegg til at merverdiavgiften fra 1. januar gikk opp fra 6 til 12%.  

Persontakstene forblir uendret i denne omgang.

Saken skal også behandles i fylkesutvalget og fylkestinget senere i februar. Dersom det ikke blir vedtatt noe annet, vil takstreduksjonen tre i kraft fra 1. mars.