Nå blir det liv og røre i hele fylket!

LIV OG RØRE I PRAKSIS: Fysisk aktivitet er en integrert del av Liv og røre i skolen. Foto: Kristine Mellefoss

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

28.09.2020

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Torsdag mottok Vestfold og Telemark fylkeskommunes prosjekt «Liv og røre» 12 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB. Midlene skal brukes til å videreutvikle og spre Liv og røre til skoler og barnehager til kommuner i hele fylket.

Tildelingen ble markert på Vestsiden skole hvor Liv og røre har vært en del av skolehverdagen til elever og lærere i flere år.


(Video: Rune Nordseter)

Fylkesvaraordfører Mette Kalve mottok midlene på vegne av Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

- Fysisk aktivitet bidrar til bedre konsentrasjon og trivsel for mange elever. Liv og røre setter dette i system og sørger for at fysisk læring ikke bare er et tillegg i skolen, men en naturlig del av hverdagen og undervisningen. Forskning, blant annet ved USN, viser at programmet skaper gode læringsmiljøer, økt trivsel og bedre resultater gjennom inkludering og aktiv læring. Det er både god skolepolitikk og god folkehelse. Jeg ønsker derfor å rette en stor takk til Sparebankstiftelsen DNB som nå bidrar til at vi får mulighet til å videreutvikle og spre prosjektet til enda flere kommuner i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Jeg vil også benytte muligheten til å takke alle samarbeidspartnerne våre. Sammen med frivilligheten, idrettskretsen og ikke minst kommunene gir Liv og røre stadig flere elever en bedre skolehverdag i fylket vårt, sa Kalve.

politikere og ledere i skolegård

EN GAVEPAKKE:  Midlene fra Sparebankstiftelsen åpner for at prosjektet kan utvikles og spres til alle kommuner i fylket. (Fra venstre: Jorunn Borge Westhrin, prosjektleder i Liv og røre, Guro Høydal, prosjektmedarbeider i Liv og røre, Tone Smemo Stølen rektor Vestsiden skole, Anne Beth Steinsland, fungerende leder for Nærmiljø og kulturarv i Sparebankstiftelsen DNB og Mette Kalve, fylkesvaraordfører i Vestfold og Telemark fylkeskommune.) 

Ser at det gir resultater

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som støtter tiltak som skaper engasjement, som gir verdi over tid, som involverer frivillige og som er et positivt bidrag til barn og unge. Siden starten i 2002 har stiftelsen bidratt med over seks milliarder kroner til ulike tiltak som støtter opp om dette.

- Liv og røre er et prosjekt som oppfyller alle våre kriterier for tildeling. Vi har tidligere støttet lignende prosjekter i andre regioner, og ser at slike prosjekter gjør en forskjell og gir svært gode resultater for mange. Prosjekter som Liv og røre gir elevene bedre helse, trivsel og livskvalitet. De bidrar til økt lærelyst og rett og slett til en bedre skolehverdag for alle. Jeg er derfor svært glad for å kunne overrekke disse midlene, og med det bidra til at flere barn i Vestfold og Telemark fylkeskommune får mulighet til å ta del i Liv og røre. Vi har stor tro på prosjektet og gleder oss til å følge med det videre, sa fungerende leder for Nærmiljø og kulturarv i Sparebankstiftelsen DNB, Anne Beth Steinsland.

skolebarn


INKLUDERENDE SKOLEMÅLTIDER: Dagen ble markert med nylagde wraps fra skolens kantine. 

Et milliondryss over skoler og barnehager

Prosjektleder i Liv og røre, Jorunn Borge Westhrin understreket at tildelingen er en gavepakke som vil utgjøre en betydelig forskjell for barn og unge i både barnehager, grunnskoler og videregående skoler i hele fylket.

- Liv og røre er et tverrfaglig, helhetlig og helsefremmende program ettersom det både kombinerer fysisk aktivitet, sunt kosthold og psykososialt miljø i ett og samme program. Millionene vi mottar i dag skal blant annet gå direkte til kompetanseheving og frikjøp av Liv og røre-ambassadører som skal ivareta helheten på skolene og i barnehagene. Vi oppretter også en tilskuddsordning hvor skolene kan søke om midler til å forsterke Liv og røre-satsingen på egen skole, og vil i løpet av året utvikle en tilpasset modell for helse- og oppvekstfag på Kragerø videregående skole. I samarbeid med skolens prosjektgruppe, skal vi utvikle en pilot som etter planen skal spres til andre videregående skolene med lignende utdanningsretninger i årene som kommer.  Midlene fra Sparebankstiftelsen DNB er rett og slett en gavepakke til alle barnehager og skoler i fylket vårt. Vi håper derfor nå at alle kommuner i Vestfold og Telemark søker og blir med i Liv og røre, understreket Westhrin.

En morsommere skolehverdag

Til stede på markeringen var også flere av elevene på Vestsiden skole. Pia Grislingsås (15) og Ida Celine Andersen (13) er to av elevene som har deltatt i prosjektet denne høsten

- Liv og røre er veldig sosialt og inkluderende. Alle kan være med på aktivitetene og du trenger ikke kunne noe spesielt for å delta. Vi har det mer gøy mens vi lærer og i flere fag som matte, er vi ute og har aktiviteter i stedet for undervisning inne i klasserommet. Vi lærer også mer om kosthold, mat og helse, fortalte de to elvene ved Vestsiden skole.

Elever som smiler

MORSOMMERE LÆRING: Pia Grislingsås (15) og Ida Celine Andersen (13) synes Liv og røre gjør undervisningen morsommere. 

 

Barn som løper

LIV OG RØRE I PRAKSIS: Fysisk aktiv læring sto på timeplanen på Vestsiden skole denne dagen. 

Fakta om liv og røre

Liv og røre er et universelt, helhetlig, tverrsektorielt og helsefremmende program som har som mål å bedre helse, trivsel, inkludering og økt livskvalitet, og i tillegg skape et godt grunnlag for læring. Programmet skal fremme faktorer som sunt kosthold og matglede, fysisk aktivitet og bevegelsesglede og det psykososiale miljøet i ett og samme program. Det arbeides også kontinuerlig med barnas og de voksnes holdninger slik at de skal kunne ta gode helserelaterte valg i barnehage, skole og for framtida. Dette skjer i samarbeid med helsestasjon, skolehelsetjenesten og tannhelsetjenesten.

Liv og røre ble startet i Telemark fylkeskommune i 2015. I dag er alle grunnskolene i 10 av de 17 kommunene i tidligere Telemark fylkeskommune med i programmet. Programmet utvides nå til hele opplæringsløpet, fra barnehage, grunnskole og SFO, til helse- og omsorgsfag i videregående skole. Samarbeid mellom barnehagene og skolene, og ikke minst med frivilligheten, er grunnleggende for arbeidet i Liv og røre.

Mer informasjon om Liv og røre finner du her. 

Fakta om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier åtte prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.

Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 33 sparebankstiftelser, og har som sitt geografiske kjerneområde fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark. Støtte til lokale prosjekter gis innenfor dette området.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver også kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. Sparebankstiftelsen DNB opprettet i 2016 Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt over 6 milliarder kroner til allmennyttige formål.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.