Nå dukker disse opp i bybildet

To gule sykler med teksten "Farte bysykkel" som står langs en elv. Foto.
Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune

Nå lanseres de elektriske bysyklene i Skien og Porsgrunn.

Første fase av utrullingen av de elektriske bysyklene er nå i gang. I første omgang blir 130 sykler fordelt på 32 parkeringssoner i Porsgrunn og Skien. 

- Vi er spent på hvordan disse syklene blir tatt imot og håper mange vil ta de i bruk, sier Trond Myhre, seksjonsleder for kollektiv og mobilitet.  

Før sommeren vil antallet bysykler bli økt slik at det totalt vil være 250 elsykler tilgjengelig innen sommerferien. 

- Denne ordningen finansieres med statlige midler fra belønningsavtalen og er et prosjekt i bypakka, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen. En bysykkelordning vil gjøre sykkel mer tilgjengelig for flere brukergrupper og ulike typer reiser i regionen. Sykkel kan erstatte korte bilturer, mens lengre bilturer kan erstattes ved å kombinere kollektivtransport og sykkel.

Parkeringssoner

For å holde orden i bybildet er det egne parkeringssoner for syklene. Sonene er lagt til knutepunkt og sentrale områder hvor mange ferdes. I appen er sonene markert inn på et kart, og der får man også informasjon om hvor mange sykler som er ledig i de ulike parkeringssonene, samt hvor mye batteritid det er igjen på hver enkelt sykkel. 

Parkeringssonene er merket med informasjonsskilt som synliggjør hvor parkeringssonene er. Noen soner er også merket opp på bakken. 

Batteribytte

De gule syklene må parkeres i en parkeringssone for å avslutte leietiden, men det er ingen ladestasjon der da det er lagt opp til en egen ordning for å bytte batteriene når det er lite strøm igjen. 

Fulladet batteri skal gi en rekkevidde på mer enn 50 km.  

 

Ordningen med de elektriske bysyklene er en del av kollektivtilbudet til Farte som ligger under Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

Av:

Anne Lisbeth Odinsen

Publisert:

19.04.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Slik gjør du

  1. Last ned appen Farte bysykkel og registrer en bruker
  2. Finn en ledig sykkel på kartet i appen
  3. Scann QR-koden på sykkelen og ta deg en tur

Husk at sykkelen må parkeres i en av parkeringssonene for å avslutte leien.

Pris:

10 kr for de første 15 minuttene. Deretter 1 kr per minutt.

Det er satt en maxpris på 300 kr for 12 timer. Etter 12 timer øker leiekostnaden med 1 kr per minutt.

Aldersgrense:

16 år