Nå er BIO-tilskudd tildelt – se hvem som fikk støtte

Neste frist er 20. november og det er fremdeles 4,4 millioner kroner igjen i BIO-potten. Foto: Ridofranz / iStock

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

11.11.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Bedrifter trenger ny kompetanse og benytter BIO-ordningen til å gi ansatte opplæring. Åtte bedrifter fikk penger til å dekke kompetansebehov etter søknadsrunden i oktober.

Denne høsten er det søknadsfrist hver måned i tilskuddsordningen bedriftsintern opplæring, den såkalte BIO-ordningen. Neste frist er 20. november og det er fremdeles 4,4 millioner kroner igjen i BIO-potten.

Det er nå klart hvilke bedrifter som får støtte til et kompetanseløft for sine ansatte etter søknadsrunden i oktober. Åtte bedrifter er tildelt støtte for til sammen 1 985 491 kroner. 

Er BIO-ordningen noe for bedriften der du jobber? Les mer og søk innen 20. november.

Passer for store og små bedrifter

Virksomheter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon, etablere seg på nye markeder, eller trenger et kompetanseløft, kan søke om tilskudd til bedriftsintern opplæring.

Det er både små og store bedrifter som søker om støtte, og tilskuddene kommer i alle størrelser.

Ta en kikk under for å få et innblikk i hva andre bedrifter søker støtte til. Dette er de åtte bedriftene som fikk BIO-tilskudd etter søknadsrunden i oktober. Her kan du lese om flere bedrifter.

EFD Induction a.s. (Skien) – tildelt 1 202 112 kroner

EFD Induction a.s. er EFD-konsernets senter for utvikling, tilvirkning, salg og markedsføring av frekvensomformere og induksjonsvarmesystemer, som benyttes til mange anvendelser i et globalt marked. 

Covid-19 har ført til en tilbakegang i omsetning på over 20 % i inneværende år. EFD Induction har til nå hatt produksjon både Frankrike og Norge. Som et ledd i å sikre videre drift, er det bestemt å samle all generatorproduksjon i en fabrikk, som fører til en flytting av produksjonen fra Frankrike til Norge. Dette er et utfordrende prosjekt som krever omfattende opplæring og kompetanseøkning. 

BIO-tilskuddet vil derfor bli brukt til å gi opplæring i detaljert produktkunnskap, både til ingeniører, operatører og støttepersonell (logistikk, innkjøp osv.). Videre vil utvalgte operatører bli gitt opplæring i bygge- og testmetodikk, og det vil bli gitt krysstrening til samtlige, for å redusere sårbarhet i produksjonen.

Brunvoll Mar-El AS (Tokke) – tildelt 286 563 kroner

Brunvoll Mar-El AS ble grunnlagt i 1974 og er lokalisert på Dalen i Tokke kommune. Med sine 39 ansatte er det en viktig hjørnesteinsbedrift i kommunen. Omsetningen i 2019 var 67,7 millioner kroner. Bedriften leverer kontrollsystemer for styring av ror og framdrift på skip og andre fartøyer, til verft i hele verden.

Bedriften har opplevd bortfall i serviceoppdrag internasjonalt som følge av reiserestriksjoner. Samtidig er bedriften inne i en strategisk viktig og stor snuoperasjon med omlegging, fra å levere kontrollanlegg til å levere hele framdriftsløsninger for elektriske fartøy, med batteri eller batteri i kombinasjon med diesel eller hydrogen drift. Slik bidrar virksomheten også i det grønne skiftet. 

Brunvoll Mar-El ønsker å benytte kapasiteten i personalstaben på nye områder. BIO-midlene vil derfor bli brukt til å gi alle ansatte økt kompetanse i LEAN-metodikk, som vil bidra til å sikre mer effektive arbeidsprosesser framover.  

Elektro 4 AS (hovedkontor Skien) - tildelt 177 778 kroner

Elektro 4 er en stor aktør innen elektroinstallasjoner i Telemark og Vestfold. De er rundt 140 ansatte fordelt på 135 årsverk og arbeider innenfor flere segmenter i elektrobransjen.

De ønsker å styrke kompetansen ytterligere hos egne ansatte for å styrke seg mot endret etterspørsel i et krevende marked.

BIO-midlene skal brukes til kompetanseheving i el-kontroll, varmepumpesertifisering, digitalisering av kalendere, Solibri prosjekteringsverktøy, RCO-sertifisering, alarmsentraler, A-prime sertifisering og persienneinstallasjon.

Life Improvement AS (Skien) - tildelt 119 055 kroner

Life Improvement AS er et kompetansesenter som tilbyr leder- og medarbeiderutvikling, med mål om redusert langtidssykefravær og skape robuste, bærekraftige arbeidsmiljøer. De tilbyr også individuell veiledning/kognitiv terapi for mestring av helseplager på egen klinikk på Arkaden i Skien. 

Covid 19 satte en brå stopp for bedriftsmarkedstiltakene til Life Improvement. Det er fortsatt mange som sitter på hjemmekontor, det er strenge restriksjoner, og ledere og HR har lite tid og ressurser å bruke på sykefraværsoppfølging og forebyggende arbeid.

Life Improvement AS skal bruke BIO-midler til å skaffe seg pedagogisk kompetanse for å kunne ta oppdrag i utdanningssektoren og til å sertifisere seg i karriereveiledningsverktøyet VIP 24

Thea M Engelstad / Fat og Fe (Sandefjord) - tildelt 94 508 kroner

Fat og Fe er en gårdsbutikk drevet og eid av Thea Mørk Engelstad. Butikken er organisert i et enkeltpersonsforetak sammen med gårds- og skogsdrift på Fevang Gård, Sandefjord. Butikken utviklet seg fra å være et helgemarked i til å bli en helårs gårdsbutikk som er åpen fire dager i uka. Fat og Fe driver også en liten nettbutikk tilknyttet gårdsbutikken. De er i dag tre ansatte. 

BIO-midlene skal brukes til å videreutvikle nettbutikken ved at de skal tilegne seg kompetanse om digital markedsføring, kreativ fotografi, tekstskriving, markedsføring via sosiale medier og arbeidsledelse for varehandelen. 

Teddy Elektro AS (Sandefjord) – tildelt 50 050 kroner

Teddy Elektro har siden pandemien brøt ut opplevet et tøft marked. Blant annet er to større prosjekt satt på vent inntil videre. Bedriften, som har 19 ansatte, ønsker derfor å benytte ledig kapasitet til å øke kompetansen blant ansatte, for å kunne komme styrket ut i andre enden.

BIO-tilskuddet vil bli brukt til å sertifisere en ansatt til å utføre el-kontroll bolig, for å ha et ekstra ben å stå på. I tillegg vil det bli gitt opplæring i bruk av nye IT-systemer, til alle ansatte. Dette gir grunnlag for mer effektive arbeidsprosesser og bedre digital samhandling både med kunder og mellom ansatte. 

Lars Trægde ENK (Færder) – tildelt 30 975 kroner

Lars Trægde er billedkunstner, og jobber blant annet med barn og unge gjennom konseptet Kunnskapslaboratoriet og Utforskerflåten. Det er et ønske å kunne utvide denne virksomheten, blant annet med kurstilbud i Færder nasjonalpark. 

For å kunne ta med passasjerer ut i båt i skjærgården i næringsvirksomhet, er det krav om sikkerhetskurs. Dette gir virksomheten mulighet til å utvide arbeidsfeltet og få flere inntektskilder, i en tid da færre oppdragsgivere vil investere i billedkunst.

BIO-tilskuddet vil derfor bli benyttet til å gjennomføre flere ulike sikkerhetskurs ved Sjøredningsskolen. 

Vard Offshore Brevik AS (Porsgrunn) – tildelt 24 450 kroner

Vard Offshore Brevik AS startet sin virksomhet på Skjelsvik i 1970 under navnet Eidanger Mekaniske verksted AS. I 1975 ble virksomheten flyttet til nye lokaler på Heistad i Porsgrunn, hvor bedriften i dag disponerer en 10 måls tomt og hvor 1800 m2 verksted og kontorlokaler.

Vard Offshore Brevik ønsker å søke midler for bedriftsintern opplæring innen brann- og entrevakt. Ved å skaffe seg denne kompetansen internt, vil de stå bedre rustet i tilbud mot kunder der dette er et krav.

Se video med tips til søknaden

Hva er BIO-ordninngen og hvordan søke om tilskudd? Det er egentlig ikke så veldig komplisert. Vi har laget to videosnutter som gir deg noen tips på veien.