Nå er de første Ungdata pluss resultatene klare

Collage av bilder med aktive tenåringer og Ungdata pluss-logo

Av:

Mona Kluck

Publisert:

17.11.2023

Oppdatert:

17.11.2023 kl.11.10

Rapport med resultater fra den første gjennomføringen av Ungdata pluss vil lanseres på en egen konferanse torsdag 30.november.

Ungdata pluss er en helt ny undersøkelse som er sprunget ut fra systemet for gjennomføring av ordinære ungdataundersøkelser. Undersøkelsen gjennomføres kun i Vestfold og Telemark.

Konferansen er gratis og holdes på Universitetet i Sørøst-Norge sitt campus i Porsgrunn.

Påmelding kan gjøres her. 

Våren 2023 svarte over 6000 barn fra 5.–7. klasse i Vestfold og Telemark på den nye undersøkelsen Ungdata pluss, som skal følge barn fram til de er voksne. Målet er å kartlegge sammenhengen mellom fritidsvaner, livskvalitet og helse. Vi ønsker å få bedre kunnskap om psykiske plager for den enkelte over tid, og i hvor stor grad dette et forbigående fenomen som hører oppvekstårene til, eller om det har noe å si for livskvalitet i voksen alder.

Denne våren svarte deltakende barn på en rekke spørsmål i en skoletime. Det var spørsmål om blant annet hvilke fritidsaktiviteter de går på, hva slags og hvor mye tid de bruker på ulike skjermaktiviteter, om trivsel og bruk av nærmiljøet og spørsmål knyttet til ulike sider ved hvordan de har det i hverdagen. Datamaterialet vil bidra til lokalt og regionalt oversiktsarbeid, og gi nyttig kunnskap til beslutningstakere lokalt og regionalt, når det gjelder utforming av sosialt utjevnende politikk og tiltak for styrket hverdagsglede.

Undersøkelsen er et samarbeid mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune (VTFK), Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Velferdsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og Kompetansesenter Rus – Region Sør (KORUS Sør), og gjennomføres kun i Vestfold og Telemark fylke.

 


Emneord:

Ungdata