Nå er det blitt tryggere å sykle i Porsgrunn sentrum

Hovedmotiv er vei som forsvinner innover i bildet, der rødt sykkelfelt slynger seg forbi bussholdeplass.
Sverresgate i Porsgrunn har fått nytt rødt sykkelfelt og oppgradert busstopp. Foto: Hanna Hekkelstrand

Av:

Hanna Hekkelstrand

Publisert:

22.09.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Porsgrunn sentrum har fått et ansiktsløft – og blitt en tryggere by å ferdes i for syklister.

I løpet av høsten skal strekningen Kirkebakken – Sverresgate – Hovenggata stå ferdig med splitter nye, røde sykkelfelt. Strekningen er på totalt 1,7 kilometer, og er en viktig ferdselsåre gjennom Porsgrunn sentrum. Også Aalsgate fra sykehuset og ned mot Sverresgate får etablert røde sykkelfelt.

Dette er et ledd i den overordnede sykkelstrategien i Grenland, der målet er å få på plass en hovedrute for syklister.

Blir tryggere

Rød asfalt i sykkelfeltet er et trafikksikkerhetstiltak, som skal bidra til å gjøre syklistene mer synlige. De røde feltene skaper et skille mellom kjørefeltene for bilister og syklister, og bidrar dermed til at sykkelfeltet blir tryggere.

Rød asfalt Porsgrunn3.jpg

Satsingen på røde sykkelfelt vil fortsette også i fremtiden. Målet er å forlenge sykkelfeltene med armer ut fra hovedrutene. Dette vil for eksempel bli gjort på Vestsiden, der sykkelfeltet vil fortsette fra Moldhaugveien og videre opp Kirkegata.

Fra tidligere har det blitt lagt rød asfalt på store deler av Vestsiden, det vil si: Fra Moldhaugvegen ned til Linaaes gate, og hele Linaaes gate som går sør fra Vabakken rundkjøringen og over Porsgrunnsbrua. I nedre del av Storgata er det eget sykkelfelt med rødasfalt for motstrøms trafikk.

I tillegg er det sykkelveg med fortau lang Kulltangvegen som går langs Down Town og langs ved Sundjordkanalen, men uten rød asfalt.

Bedre fremkommelighet for alle

Også andre myke trafikkanter er ivaretatt gjennom oppgraderingen av sentrum. Med eget sykkelfelt på plass kan de gående nyte godt av å ha fortauene alene. Det er etablert trygge og gode overgangsfelt, og kantstopp som sikrer bedre fremkommelighet for bussene.

Prosjektet er et samarbeid mellom Porsgrunn kommune og Bypakke Grenland.Rød asfalt Porsgrunn.jpg