Nå får idretten i fylket 2,6 millioner kroner

I Nissedal planlegger kommunen et innovativt og klimafokusert klatreanlegg med mål om å tiltrekke seg besøkende fra hele regionen (illustrasjonsbilde), og har nå fått tilskudd fra fylkeskommunen Foto: Getty/Skynesher

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

06.05.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

2,63 millioner kroner er på vei til idrettsarrangementer og idrettsanlegg i Vestfold og Telemark, etter at fylkeskommunen har tildelt støtte til mange spennende prosjekter over hele fylket.

Torsdag fordelte hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett i fylkeskommunen 1,63 million kroner til idrettsarrangementer med regional, nasjonal eller internasjonal betydning, og 1 million til planlegging av regionale idrettsanlegg. Det er stor variasjon blant prosjektene som nå får tildelt støtte, fra etablering av et innholdsrikt flerbruksanlegg langs gamle E18 i Larvik, til EM i WASZP-seiling i Sandefjord, til et klimafokusert klatreanlegg i Nissedal. 

Rekordmange søknader

Det er kommuner, frivillige idretts- og friluftsorganisasjoner og andre sammenslutninger som kan søke på disse to tilskuddsordningene, og i år gjorde rekordmange nettopp det. Det kom inn 71 søknader, 19 til regionale idrettsanlegg og 52 til idrettsarrangement. Det er nesten en tredobling fra i fjor.

- Dette vitner et stort engasjement og en vilje til å skape aktivitet tross mange begrensede restriksjoner som følge av koronapandemien. Dyktige arrangører har tilpasset seg og funnet innovative løsninger, som digitale landsstevner for skyttere og økt satsing på nasjonale løpestevner for å erstatte internasjonale konkurranser i friidrett. Et samlet hovedutvalg er glade og stolte over å kunne få bidra til realisering av idrettsarrangementer- og anlegg som mange vil få glede av, sier Foss Five.

Bygger idrettsfylket

Fylkeskommunen har som ambisjon å være et kulturfylke med «stor K». I den nye kulturstrategien som skal endelig behandles i fylkestinget 19. mai er regionale idrettsarrangement foreslått å være et av fem utvalgte fyrtårn i den kommende strategiperioden. Idrettsanlegg og -arenaer er løftet opp som et viktig mål for å kunne skape, utøve, vise fram og oppleve kultur av høy kvalitet.

- Disse tilskuddsordningene er gode virkemidler for å nå flere av målene i den nye kulturstrategien, bidrar til at det gjennomføres et stort mangfold idrettsarrangementer i fylket, og til at det bygges idrettsanlegg som bidrar til en aktiv og attraktiv region. Dette bygger Vestfold og Telemark som idrettsfylke, setter Vestfold og Telemark på arrangørkartet, og kan skape gode synergier på tvers av bransjer, sier Else Blom, kulturdirektør i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Stort løft

I Nissedal planlegger kommunen et innovativt og klimafokusert klatreanlegg med mål om å tiltrekke seg besøkende fra hele regionen. Kultursjef i Nissedal, Anne Margrethe Espelid, mener tilskuddsmidlene de nå har fått er gull verdt.

- Dei fylkeskommunale tilskotsmidlane gjer til at vi kjem eit stort steg vidare i å kunne realisere draumen om eit regionalt klatreanlegg i Nissedal. Vi ynskjer å kunne lage ein klatrehall i den gamle lokstallen på Sommarsletta. Å få tilskotsmidlar til detaljprosjektering er eit stort løft, då det er svært viktig med god planlegging og detaljert kostnadsvurdering. Målsettinga vår er å vere innovative og framtidsretta ved bruk av gamal bygningsmasse og å skape eit lokalt og interkommunalt klatremiljø, sier hun.  

Tilskuddene er tildelt uavhengig av koronasituasjonen. Idrettslagene planlegger med stor risiko for at arrangement kan bli avlyst eller utsatt, og fylkeskommunen ønsker å gi arrangørene økonomisk forutsigbarhet til å planlegge og eventuelt gjennomføre arrangementet på et senere tidspunkt. Påløpte utgifter dekkes dersom arrangementet må avlyses. En del søknader falt utenfor tilskuddsordningen.

 

Saksfremlegg (vedtatt som foreslått) med oversikt over tilskuddsmottakere her

Søkerlister og øvriger saksdokumenter finnes her