Fordelte nesten 3 millioner kroner til kunst- og kulturlivet

Bilde av publikum på konsert
Fylkeskommunen ønsker å stimulere til et profesjonelt og mangfoldig kulturtilbud i fylket gjennom tilskuddsmidlene til kunstproduksjon Foto: Bernardbodo

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

04.03.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

36 store og små kunst- og kulturaktører i Vestfold og Telemark kan se frem til støtte fra fylkeskommunen til sine aktiviteter, etter at hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett torsdag fordelte 2,95 millioner kroner i tilskudd til kunstproduksjon

Vestfold og Telemarks fylkeskommunes mål med tilskuddsmidlene er å stimulere til et profesjonelt og mangfoldig kulturtilbud i fylket, som når flest mulig av innbyggerne. Tilskuddsordningen til kunstproduksjon er rettet mot det profesjonelle kulturfeltet, i tillegg kan kommuner søke.

Bidrar til godt kunst- og kulturtilbud

- Vi er glade for å bidra til profesjonelle kunst- og kulturaktører i fylket vårt, og for å få bidra til at både innbyggere og besøkende skal ha et kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet. Selv om vi gjerne skulle delt ut enda mer, er vi sikre på at disse millionene vil bidra til å realisere mange kulturarrangementer, festivaler og forestillinger som publikum kan glede seg til fremover, sier Maja Foss Five, leder for hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Det kan søkes om tilskudd innenfor fem kategorier: Produksjonsstøtte, arrangørstøtte, arrangementsstøtte, festivalstøtte, og reisestøtte, og i år kom det inn totalt 120 søknader. For kategorien produksjonsstøtte kan det søkes to ganger i året, og neste søknadsfrist er allerede 15. mars. Det skal da fordeles 750 000 kroner til utvikling av nye produksjoner i Vestfold og Telemark.

Forutsigbarhet og sjangerbredde

I årets tildeling har hovedutvalget prioritert forutsigbarhet, og flere aktører har derfor mottatt 2-årig støtte. Dette er det flere grunner til, ifølge Foss Five.

- Profesjonelle kunst- og kulturaktører er ofte helårsarrangører, med lang planleggingshorisont. De utgjør en viktig del av kulturinfrastrukturen i fylket, og når mange mennesker med sitt tilbud. Flere av disse er også prioritert av Kulturrådet, og bidrar dermed til å utløse nasjonale midler. Vi står også fortsatt i en pandemi, med den usikkerheten det innebærer. Derfor er vi opptatte av å bidra til forutsigbarhet. Dette går jo naturligvis på bekostning av at mange nye, gode initiativer i år får avslag, men selv om det er utfordrende så må vi prioritere innenfor rammene vi har, forklarer hovedutvalgslederen.

Det er likevel delt ut tilskudd til flere nye aktører i ulike sjangre, og blant de mange spennende kunst- og kulturaktørene som nå får økonomisk støtte fra fylkeskommunen finner vi blant andre:

Stedsans Drangedal - et tverrkunstnerisk vandreteater, Fyrverkerikonserten i Horten, Kunsthall Grenland – som åpnet i år, Larvik Barokk festival, Litteraturdagane i Vinje, Musikk i Sentrum-festivalen i Tønsberg, og En hyllest til gleden - Beethovens 9. symfoni, som skal framføres av et kor bestående av ca. 250 vgs-elever og orkester satt sammen av de profesjonelle musikerne som har sitt virke i regionen.

Se fullstendig oversikt over tildelinger og søknader her

Les mer om tilskudd til kunstproduksjon her