Nå går startskuddet for skolevalget

Tribune med ungdom og ungdomspolitikere på scenen
Det ble god temperatur under skoledebatten ved Thor Heyerdahl videregående skole i 2021. Foto: Ellen Marie Skjefstad

Av:

Ellen Marie Skjefstad

Publisert:

22.08.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Valgår = skolevalg med både valgdebatter og valgtorg på de videregående skolene.

I år er det som kjent kommune- og fylkestingsvalg der det skal stemmes på politikere til både kommunestyre og fylkesting. Valgår betyr også at det gjennomføres skolevalg ved de videregående skolene i Vestfold og Telemark. 

Elevene har valg tema

Dato for skolevalget er 4. og 5. september. I forkant av dette arrangeres det valgdebatter og valgtorg ved alle de videregående skolene. De første valgdebattene skjer onsdag 23. og torsdag 24. august ved Telemark Toppidrett Gymnas, Holmestrand vgs, Sande vgs, Vest-Telemark vgs og Kvitsund vgs. Deretter går det slag i slag ved samtlige av de andre skolene. 

For alle tidspunkter og mer om skolevalget, se denne nettsiden:  

Skolevalg 2023

Tonje Gjelstad Hareide er ansvarlig for gjennomføringen av skolevalget i fylkeskommunen. Hun forteller at skolevalg, skoledebatter og valgtorg er en del av skolens demokratiopplæring.

− Elevene har selv vært aktive i valg av tema som skal debatteres av ungdomspolitikerne, det tror jeg er med på å gjøre debattene relevante for ungdommene, sier Gjelstad Hareide.

I oversikten på nettsiden Skolevalg 2023 står det også oppført tema for debattene ved de ulike skolene. 

Ni største ungdomspartier

Alle ungdomspartiene, som har moderparti som stiller liste ved fylkestingsvalget, inviteres til å delta på valgtorg ved alle skolene. De ni største ungdomspartiene inviteres i tillegg til å delta i valgdebatter. Det er Fremskrittspartiets Ungdom, Unge Høyre, Unge Venstre, Kristelig Folkepartis Ungdom, Senterungdommen, Grønn Ungdom, Arbeidernes Ungdomsfylking, Sosialistisk Ungdom og Rød Ungdom.

Etter at alle debatter med påfølgende valgtorg er gjennomført, gjennomføres skolevalget som urnevalg og mest mulig likt det ordinære valget. Skolene benytter derfor de samme stemmesedlene som ved fylkestingsvalget. Resultatene er tilgengelig fra 5. september klokken 17.00.