Nå kan du søke midler til trafikksikkerhetstiltak i nærmiljøet

Mann står under gatelykt. Snødekt landskap omkranser.
Fossing Vel er blant organisasjonene som har fått støtte gjennom ordningen. Her viser Rune Tangen frem et av gatelysene de har satt opp på dugnad. Foto: Privat

Av:

Hanna Hekkelstrand

Publisert:

09.02.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Vestfold og Telemark, FTU, har avsatt totalt kr 400 000,- til trafikksikkerhetstiltak i nærmiljøet i 2023.

Økonomisk støtte kan gis til privatpersoner, velforeninger, og andre private organisasjoner som ønsker å utføre trafikksikkerhetstiltak i sitt eget nærmiljø.  

Fristen for å søke midler er 31. mars.

Det kan gis støtte til gjennomføring på inntil 60 % av tiltakets kostnad, begrenset oppad til kr 50 000 per tiltak. 

For mer informasjon om ordningen og hvordan man kan søker, se her.  

Betingelsen for støtte er at søker deltar i prosjektet med en egeninnsats, i form av dugnad eller annet, som tilsvarer 40 % av tiltakets totalkostnad. Egeninnsatsen kan ikke være ikke i form av kommunale midler. 

Blant tiltak som tidligere har fått støtte, er kurs for MC-førere i regi av Trygg MC, refleksvester i regi av FAU ved Lindhøy skole i Færder kommune, og gjerde mot vei ved FAU på Solerød skole i Tønsberg. Hvordan Fossing vel har benyttet ordningen til å sette opp gatelys i Kragerø kan du lese mer om her.

Saken behandles politisk 4. mai.