Nå kan kunstnere og ensembler søke oss om stipender og støtte

Kunstinstallasjon
Nina Ossavy (t.v) var en de som mottok kunstnerstipend i 2022. Hun bruker stipendet til å fordype seg i norrøn mytologi koblet til moderne forskning om trær, som skal munne ut i et manus til en forestilling for barn og unge. Foto: Privat

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

20.01.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal dele ut både kunstnerstipender og produksjonsstøtte til profesjonelle kunstnere og ensembler i fylket, og vi håper på mange søkere.

Fylkeskommunen har i vår kulturstrategi tatt mål av oss å bidra til at alle innbyggere i fylket har mulighet til å skape, vise fram og oppleve kunst og kultur av høy kvalitet. Flere egne tilskudds- og stipendordninger som skal styrke kunst- og kulturlivet i regionen er blant virkemidlene. Nå nærmer det seg utdeling av årets kunstnerstipender og tildeling av tilskudd til kunstproduksjon, i kategorien produksjonsstøtte. Søknadsfristen er 15. mars for begge ordningene.

Fem kunstnerstipender 

Aktuelle kandidater for kunstnerstipendet er profesjonelle utøvere som har sitt virke i fylket. Rammen er på 250 000 kroner, fordelt på fem stipender. Både profesjonelle og nyutdannede kunstnere kan søke, til kompetanse- og utviklingstiltak som studieturer, reiser, kurs og kunstnerisk utforsking.

«Kunstnerstipendene skal bidra til at profesjonelle kunstnere innenfor ulike sjangre får mulighet til videreutvikling og kompetanseheving, og til at Vestfold og Telemark er et attraktivt fylke for kunstnere å bosette seg og utøve kunsten i. »

- Maja Foss Five

- Utvikling og kompetansepåfyll er også viktig for å sikre kvalitet og attraktivitet i formidlingstilbudet ut til publikum, mener Five, som er leder for hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett. 

Hovedutvalgsleder Maja Foss Five er opptatt av at kunstnere skal ha gode rammer for å kunne bo og utøve kunsten sin i Vestfold og Telemark. (foto: Frank Tindvik)

Kunst- og kulturopplevelser til innbyggerne

Fylkeskommunens tilskuddsordning for kunstproduksjon skal stimulere til utvikling av kunst- og kulturprosjekter av høy kunstnerisk kvalitet, og det kan søkes tilskudd innenfor fem kategorier. I denne søknadsrunden er det profesjonelle kunstnere og ensembler som kan søke om tilskudd til produksjonsstøtte, og den totale rammen til utdeling er kr. 500 000.

- Vi er et kulturfylke med stor K, og et bredt kulturtilbud bidrar både til attraksjonskraft og bolyst. Denne tilskuddsordningen er ett av flere virkemidler vi har for å styrke den viktige kulturnæringen, og skal stimulere til nye kunst- og kulturproduksjoner i fylket vårt, til glede og verdi for innbyggerne. Nå håper vi søknadene renner inn, sier Foss Five. 

 

Klikk her for mer informasjon og søknadsskjema for kunstnerstipend

Klikk her for informasjon og søknadsskjema for tilskudd til kunstproduksjon