Nå skal lærerne læres opp i rusbruk

Dansende ungdom
Fylkets første innspillskonferanse om ungdom og rus gjennomføres i Sandefjord 5. og 6. oktober.

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

03.10.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

-Rusopplæringen i skolen er kjedelig eller helt fraværende. Det er den klare meldingen fra ungdom som sammen med Leo Ajkic nå skal gi lærere og fagpersoner i Vestfold og Telemark voksenopplæring om rus.

- Vi får som regel kun en pekefinger rettet mot oss og beskjed om at det er ulovlig og farlig. Opplæringen er svært lite kreativ, og vi sitter gjerne igjen med en følelse av at vi ikke har lært noe, påpeker Frøya Celius, elev ved Sandefjord videregående skole.

Onsdag 5. oktober møter hun Leo Ajkic og over 200 ungdommer og fagpersoner i Vestfold og Telemark til innspillskonferanse om rus og psykisk helse i  videregående skole. Konferansen et av flere konkrete tiltak som nå gjennomføres som et direkte resultat av ungdommens engasjement. Det er Vestfold og Telemark fylkeskommune, KORUS Sør og Blå Kors som står bak konferansen.

Innspillskonferansen 5. og 6. oktober. 

Sofadialog med Leo Ajkic

På konferansen deltar blant annet Leo Ajkic i sofadialog med elever fra Sandefjord videregående skole og Bø videregående skole. Leo Ajkic har truffet målgruppa med sin dokumentarserie «Rus» på NRK, hvor han gjennom formidling av fakta, kunnskap og spørsmål åpner opp for refleksjon og dialog.

Undervisningsopplegg basert på NRK-serien RUS

Et rykende ferskt undervisningsopplegg basert på NRK-serien RUS vil også bli presentert på konferansen. Undervisningsopplegget er utviklet i samarbeid med elever, pedagoger og fagpersoner fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, pårørende, RocketMan, RUSinfo NRK Skole og KORUS.

Nybrottsarbeid

Arrangementet er del av et nylig etablert samarbeid mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune, kommunene og ulike fagmiljøer med kompetanse på rus og psykisk helse.

- Det er første gang vi har etablert et formelt samarbeid på tvers av organisasjoner, og det er første gang det arrangeres en konferanse om ungdom og rus i fylket vårt. Konferansen har fått stor oppmerksomhet både regionalt og nasjonalt, og ble tidlig fullbooket. Innspillene vil gi verdifull kunnskap som skal tas med i det videre arbeidet med å få ned rusbruken blant ungdom i fylket vårt, sier rådgiver og kommunikasjonsansvarlig for konferansen, Jeanette Flack Johansen.