Nå starter arbeidet på Klokkerjordet

Gamle sørlandske skal flyttes østover til gamle Hagaveien for å frigjøre Klokkerjordet til utviklingen av Sande sentrum. Foto: Vidar Tangen/Vestfold og Telemark fylkeskommune

Av:

Freddy S. Fagerheim

Publisert:

05.06.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Første del av juni går med til rigging og klargjøring, men allerede i slutten av måneden blir det god aktivitet på flere steder av anlegget.

I første omgang er dette et veiprosjekt som styres og ledes av Vestfold og Telemark fylkeskommune, men bakgrunnen for prosjektet er gamle Sande kommunes plan om sentrumsutvikling.

Dette skal skje

For å få til veiflyttingen samtidig som alle trafikanter skal komme seg fram, vil det bli en del omlegginger av trafikken. Dette vil gjelde for både gående og syklende, i tillegg til alle kjøretøy. Derfor er det viktig at alle følger skiltingen og er ekstra oppmerksomme når de ferdes i området.

Det skal bygges to nye rundkjøringer, en bru skal rives og det skal lages nye underganger for gående og syklende. I tillegg skal Gamle sørlandske fjernes fra Klokkerjordet. Arbeidet er ventet å pågå frem til høsten 2021.

Prosjektet vil foregå i flere etapper, og det vil bli endret kjøremønster og omlegginger av trafikken gjennom det meste av anleggsperioden. Men det vil til enhver tid være mulig for alle trafikanter å komme forbi anleggsområdet.

Sikkerheten til trafikantene og våre arbeidere er det aller viktigste, og derfor håper vi på et godt samspill og godt samarbeid gjennom anleggsperioden.

Urbanlandsby

Tidligere Sande kommune utviklet konseptet og ønsket om at Sande sentrum skulle bli en urbanlandsby. Klokkerjordet øst i Sande sentrum skulle bli en del av dette. Men siden Gamle sørlandske går rett gjennom området, vedtok kommunestyret i 2015 at veien måtte flyttes lenger øst.

Dermed blir det som i dag er Kirkesanger Pedersens vei (Hagaveien) den nye og permanente fylkesveien når prosjektet er ferdig.

Siden det er en fylkesvei som skal flyttes, er det Vestfold og Telemark fylkeskommune som er ansvarlige for prosjektet.

Entreprenør er Br. Thorkildsen AS, og de vil stå for de fysiske arbeidene på Klokkerjordet.

Kartutsnitt som viser hva som skal bygges

Informasjon:

Videre utover i prosjektet vil det bli lagt ut oppdatert informasjon på fylkeskommunens hjemmesider for dette prosjektet:

www.vtfk.no/fv313-klokkerjordet

Kontakter på prosjektet:

Trude Stenberg, byggeleder:
trude.stenberg@vtfk.no 480 89 241

Freddy S. Fagerheim, kommunikasjonsrådgiver:
freddy.samson.fagerheim@vtfk.no 957 01 869

Les mer om prosjektet