Nå kan frivilligheten søke om tilskudd til integreringstiltak

Fem smilende damer i fargeglade turklær
Fylkeskommunen håper på flere søknader fra frivillige organisasjoner på den nyetablerte tilskuddsordningen for integreringstiltak. Foto: Getty Images

Av:

Kristine Mellefoss / Frank Tindvik

Publisert:

05.05.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Fylkeskommunen skal dele ut 5 millioner kroner til frivillige organisasjoner som jobber med integreringstiltak for flyktninger.

Fylkestinget bevilget tidligere denne våren 5 millioner kroner til å etablere en tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som jobber med integreringstiltak knyttet til den ekstraordinære flyktningsituasjonen. Fylkeskommunen håper nå på flere søknader fra frivilligheten om tilskudd til dette viktige arbeidet. 

Til fritidsaktiviteter og møteplasser

Tilskuddsordningen skal bidra at lokale og regionale frivillige organisasjoner i fylket kan i gangsette integreringstiltak for flyktninger i løpet av 2022. Det settes ingen øvre eller nedre grense, men søknadssummer over 20 000 kroner prioriteres. Søknadene behandles fortløpende.

- Vi deler ut tilskudd til for eksempel formidling av informasjon, fritids- og ferieaktiviteter, møteplasser, innkjøp av utstyr, og transport til aktiviteter. Tiltakene bør kunne iverksettes raskt, og bidra til at mennesker på flukt kan få oppleve trygghet og tilhørighet i nye fellesskap, forklarer Rebeka Holmes-Farmen, rådgiver kompetanseutvikling og inkludering i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Frivillige organisasjoner kan søke enkeltvis, eller i samarbeid med ulike parter innenfor det frivillige, offentlige og private.

Retningslinjer for tilskuddsordningen finner du her

Send søknad digitalt her

 

Kontaktpersoner:
Rebeka Dawn Holmes-Farmen
Rådgiver, Kompetanseutvikling og inkludering
E-post: rebeka.holmes-farmen@vtfk.no
Telefon: 940 30 322

Therese Surdal Lahus
Rådgiver, Kultur, idrett og friluftsliv
E-post: therese.surdal.lahus@vtfk.no
Telefon: 992 76 530