Hovedgate i Tønsberg stenges for gjennomkjøring

Oversiktsbildet viser hvor det er stengt i Nedre Langgate, og hvilke omkjøringsmuligheter som finnes. Foto: Illustrasjon fra Tønsberg kommune

Publisert:

01.10.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Nedre Langgate stenges for gjennomgangstrafikk i perioden 2. – 14. oktober. Årsaken er oppgradering av tverrgate.

Fra og med fredag 2. oktober klokka 18.00 stenger gata for gjennomgangstrafikk. Men det betyr ikke at sentrum er utilgjengelig av den grunn. Parkeringsplassene og brygga er tilgjengelige fra begge sider som vanlig. Stengingen skal vare frem til 14. oktober klokka 06.00. Strekningen som stenges er i området mellom Tjømegaten og Gjerløw Meyers gate utenfor Mc Donalds. Årsaken er oppgradering av Rådhusgaten.

-Vi har lært av tidligere erfaringer at det fort blir kaos og lange køer når denne gaten stenges. Derfor er vi tidlig ute med å oppfordre alle om å planlegge og å tenke alternativt når de skal over til den andre siden av byen i denne perioden, sier Jan Olav Stein. Han er byggeleder i Tønsberg kommune og for dette prosjektet.

Omkjøringsveiene

Alternative kjøreruter gjennom byen er Frodåstunnelen – Ringveien, og Stoltenbergsgaten. Det oppfordres sterkt å benytte Ringveien for gjennomgangstrafikk til og fra Færder.

Hvis du skal til sentrum, kan du fortsatt bruke Nedre Langgate. Derfra kan du kjøre videre til andre gater eller bruke parkeringsplassene i området. Gaten er kun stengt på et lite område ved McDonalds.

Tiltak for å unngå køkaos

Selv om vi har to omkjøringsruter, og lagt arbeidet til høstferieuka, kan det fort tette seg i trafikken. Spesielt om morgenen og når folk skal hjem fra jobb, advarer Stein. Derfor gir vi her noen tips for de som må gjennom byen for å komme til og fra jobb.

  • Kjøre litt tidligere eller senere enn du vanligvis gjør
  • Spasere
  • Sykle
  • Hjemmekontor

Jan Olav Stein sier at sykling eller en spasertur vil gi flere gevinster. Det er sunt, godt for miljøet og ikke minst blir det færre biler på veien. Har du lang vei til jobb, kan du parkere rett utenfor byen og sykle eller gå derfra.

Nattearbeid

For å korte ned stengetiden, kommer vi til å jobbe hele døgnet og i helger, sier Stein videre. Det betyr at det kan bli noe støy på natten for de som bor og oppholder seg i området. Vår entreprenør Carl C. Fon har fått tillatelse til å overskride anbefalt støynivå ved nattarbeid.

Gravearbeidet gjøres for å oppgradere viktig infrastruktur på vann og avløp, blant annet for å håndtere regnvann og hindre at avløpsvann kommer ut i kanalen. Det skal samtidig tilrettelegges for et fremtidig avfallssug-system, avslutter Jan Olav Stein.