Ny leder for Karrieresenteret i Vestfold og Telemark

Dagens lokasjoner vil benyttes inntil videre, men på sikt er det et mål å kunne tilby karriereveiledningstjenester digitalt og fysisk i hele regionen. Foto: Karrieresenter Telemark

Fylkestinget vedtok tidligere i november å endre organiseringen av de to karrieresentrene i Vestfold og Telemark. Fra nyttår blir det ett senter, med én leder. Nå er lederkabalen landet.

Det er nå klart at dagens leder av Karrieresenteret i Vestfold, Line Hogstad, går inn i stillingen som leder av Karrieresenteret i Vestfold og Telemark. Leder av Karrieresenter Telemark, Kjersti Isachsen, går inn i stillingen som prosjektleder for kompetansepiloten. Endringen trer i kraft fra 1. januar.

- Jeg er veldig glad for at to så dyktige personer skal fylle disse viktige stillingene fremover. Jeg er også spent på å se både hvordan Kompetanepilot-prosjektet utvikler seg og hvordan Karrieresenteret tar sin posisjon i regionen, sier Liv Marit Hansen, konstituert direktør i sektor for næring, innovasjon og kompetanse hos Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Går fra to til ett karrieresentre

Gjennom 2020 har det pågått flere prosesser med mål å avdekke hvilken organisering fylkeskommunen burde ha på sine karrieresentre. Det skjer etter at NAV Vestfold og Telemark avslutter partnerskapet fra og med 1. januar 2021. 

I fylkestingsak 148/20 ble det vedtatt å opprette ett senter, med én leder. Dagens lokasjoner vil benyttes inntil videre, men på sikt er det et mål å kunne tilby karriereveiledningstjenester digitalt og fysisk i hele regionen. Les mer om endringen og organiseringen av karrieresentrene i sakspapirene til fylkestingsmøtet

I og med at fylkeskommunen går fra to ledere til én, ble endringen omfattet av omstillingsavtalen. Lederne ble tilbudt å melde sin interesse for de to stillingene leder av Karrieresenter Vestfold og Telemark og prosjektleder for kompetansepiloten.

- Vi landet denne prosessen i forrige uke og alle parter er meget godt fornøyde med resultatet, sier Liv Marit Hansen. 

Kompetansepilot for Øvre Telemark

Gjennom den nasjonale ordningen «Kompetansepiloter», skal det kartlegges hvilke behov for kompetanseutviklende tiltak små virksomheter i distriktene har. Behovene skal kobles til relevante etter- og videreutdanningstilbud. 

Kjersti Isachsen skal lede arbeidet med Kompetansepiloten for Øvre Telemark fra 1. januar. Fylkeskommunen kommer tilbake med mer informasjon om hvordan arbeidet i kompetansepiloten skal organiseres. Prosjektet går over tre år og er tildelt en ramme på vel 5,7 millioner kroner. 

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

17.11.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05