Politikere vil stå opp for Skagerrak – danner et nytt norsk-svensk forum

Bilde av Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder, Viken fylkeskommune, Tone Berge Hansen, leder av hovedutvalg for næring og reiseliv, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Kristina Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden, Västra Götalansregionen, Bijan Zainali, vice ordførande i regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen.
Fra venstre i bildet: Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder, Viken fylkeskommune, Tone Berge Hansen, leder av hovedutvalg for næring og reiseliv, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Kristina Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden, Västra Götalansregionen, Bijan Zainali, vice ordførande i regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen.

Publisert:

20.06.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Diskusjonen om å etablere et politisk forum for Skagerrak har pågått i et tiår, senest innenfor Interregprosjektet Marint Grenseforum Skagerrak som avsluttes nå i juni. Västra Götalandsregionen, Viken fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune er nå enige om å etablere Politisk Forum Skagerrak. Västra Götalandsregionen og Vestfold og Telemark fylkeskommune har tatt sine beslutninger. Viken fylkeskommune tar sin endelige avgjørelse 16. juni.

-Forumet trengs for å løfte Skagerrak og gjøre det mer synlig i våre respektive land. Vi ser at det er store muligheter for å utvikle marine næringer i Skagerrak, samtidig som vi også ser at det er miljøutfordringer, sier Tone Berge Hansen, leder av hovedutvalg for næring og reiseliv i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

-Vi ønsker å ta opp saker og skape bedre muligheter til å påvirke de myndigheter og virksomheter som kan ta beslutninger om bruk av havområdet. Påvirkningen må være kunnskapsbasert, så vi vil samarbeide med våre regionale universiteter, institutter og bedrifter for å skape et godt informert bilde av utfordringer og muligheter, sier Tone Berge Hansen.

Det overordnede målet for Skagerrak Politisk Forum er «Et sunt og produktivt Skagerrak, hvor havet er en tydelig ressurs for å skape bærekraftig utvikling, både økonomisk, miljømessig og sosialt.

Forumet skal arbeide for å fremme næringsutvikling og adressere målkonflikter mellom miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig utvikling i marin og maritim næring. Forumets medlemmer ser et stort potensial i å jobbe med det marine næringslivet som nå vokser frem på begge sider av grensen, ikke minst i forbindelse med ny og spennende sjømat.

-For eksempel er det et voksende, moderne havbruk med lav miljøbelastning på begge sider av grensen. Mulighetene for å utvikle disse næringene varierer imidlertid markant mellom Norge og Sverige. Det ønsker vi å endre ved å koble sammen problemstillinger rundt næringsutvikling, miljø og sosial bærekraft innenfor og mellom våre regioner, sier Kristina Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden, Västra Götalansregionen

Forumet skal jobbe gjennom fire hovedaktivitetsområder; kunnskapsutveksling, politisk påvirkning, dialog og finansiering. Det skal blant annet arrangeres rundebordssamtaler der organisasjoner fra akademia, offentlig sektor og næringsliv inviteres til samtaler om grenseoverskridende utfordringer knyttet til havet.

Vertsorganisasjon for forumet er Svinesundskommittén. Svinesundskommittén jobber for å gjøre området rundt Oslofjorden og ned mot Gøteborg til Nordens mest attraktive grenseregion for bosetting, næringsutvikling og besøksnæring. Når det er en genuin politisk vilje til å utdype engasjementet for vårt felles hav Skagerrak, ønsker vi å være med og støtte dette initiativet, sier Cecilia Nilsson, daglig leder, Svinesundskommittén.

Forumet har sitt første møte i oktober 2022. Det er mulig å følge forumet via Svinesundskommitténs  nettsider: Politiskt Forum Skagerrak - Blå Tillväxt (svinesundskommitten.com)

Vedlagt er et bilde tatt på Skagerrakkonferansen 4. mai 2022 i Strømstad. (Lenk til Skagerrakkonferansen)