Ny eksamensdato for utvalgte privatister berørt av pandemien

Foto: Kristine Mellefoss

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

02.06.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Eksamenskontoret forsøker å arrangere ny muntlig og muntlig-praktisk eksamen for privatister som på grunn av koronarelatert fravær ikke har fått gjennomført våreksamen. Dette gjelder privatister som er avhengig av eksamen for å oppnå generell studiekompetanse.

De som får ny eksamen, vil gjennomføre denne før sommerferien. Øvrige privatister må melde seg opp selv på nytt til høsten.

- Det er til nå 17 privatister som vil få ny dato for gjennomføring av eksamen før sommerferien. Dersom det er andre privatister som har havnet i denne situasjonen, ber vi dem snarest ta kontakt med eksamenskontoret på e-post for å søke om ny dato. Vi vil så langt det er mulig se hva vi klarer å få gjennomført før sommerferien, sier seksjonsleder for Inntak, eksamen og voksenopplæring, Ben Ståle Leirvåg. 

Streiken påvirker ikke gjennomføringen av privatisteksamen, da det er søkt og innvilget dispensasjon for sensorer.

Eksamenskontoret
eksamenskontoret@vtfk.no
Åpningstider: Mandag til fredag kl. 09.00-14.00
Tlf: 35 91 70 10