Nye fylkesdirektører: Innstillingene er klare

Bilde av fylkestinget
Fylkestinget har tilsettingsmyndighet og fatter vedtak i saken. Det er innkalt til et ekstraordinært fylkesting 30. september kl. 8 (digitalt møte). Foto: Christan Brekke

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

26.09.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Tilsettingsutvalgene innstiller Toril Eeg som ny fylkesdirektør for Vestfold fylkeskommune og Ketil Reed Aasgaard som ny fylkesdirektør for Telemark fylkeskommune.

Fylkesdirektørene/prosjektlederne får det overordnede ansvaret for å bygge og utvikle to nye organisasjoner som skal være operative fra 2024. Fra 1. januar dette året går prosjektlederne inn i stillingene som fylkesdirektører i de nye fylkeskommunene.

Tilsettingsutvalget for Vestfold og tilsettingsutvalget for Telemark er enstemmige i sine innstillinger. Fylkestinget har tilsettingsmyndighet og fatter vedtak i saken. 

Det er innkalt til et ekstraordinært fylkesting 30. september kl. 8 (digitalt møte).

Innstilling – fylkesdirektør for Vestfold

Toril Eeg er innstilt som ny fylkesdirektør for Vestfold fylkeskommune

– Tilsettingsutvalget i Vestfold hadde fire sterke kandidater til finaleintervju, og vi er veldig glade for at Toril Eeg har takket ja til denne viktige rollen, sier Mette Kalve, leder av tilsettingsutvalget i Vestfold.

– Toril Eeg er i dag kommunedirektør i Færder, og har gjennom mange år som toppleder i kommune opparbeidet seg svært god rolleforståelse og innsikt i fylkeskommunens rolle som samfunnsaktør. Hun kjenner Vestfold-samfunnet godt. Hun er bevisst på at rollen betyr å være en tydelig aktør i kontakt med eksterne samarbeidspartnere og at den samtidig skal være synlig internt, sier Kalve.

– Toril vil være en viktig bidragsyter og rett kvinne på rett plass i nye Vestfold. Hennes solide kunnskaper om Vestfold-samfunnet og bakgrunn som toppleder i flere kommuner, gjør henne svært godt rustet til denne stillingen, sier Mette Kalve.

Det er fylkestinget som fatter et vedtak om ansettelse i det ekstraordinære møtet på fredag. Toril Eeg kan tiltre som prosjektleder for Vestfold fylkeskommune senest 1. januar 2023.

Les sakspapirene om tilsetting av prosjektleder/fylkesdirektør

Tilsettingsutvalget for Vestfold har bestått av Mette Kalve, hovedutvalgsleder for Vestfold, Rune Hogsnes, nestleder for hovedutvalget, Ellen Eriksen, Per-Asbjørn Andvik og Monica Hansen, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet.

LES MER: Søkerliste for stillingen som fylkesdirektør i Vestfold

Innstilling – fylkesdirektør for Telemark

Ketil Reed Aasgaard er innstilt som ny fylkesdirektør for Telemark fylkeskommune. Aasgaard kommer fra stillingen som kommunedirektør i Strand kommune. 

– Ansettelsesutvalget har hatt svært gode kandidater å velge mellom. Vi er veldig glade for å kunne innstille overfor fylkestinget en erfaren toppleder. Han er siviløkonom og kommer fra stillingen som kommunedirektør i Strand kommune, sier Tone Berge Hansen, leder av tilsettingsutvalget i Telemark.

– Aasgaard er en samfunnsengasjert leder med bred erfaring fra både privat og offentlig sektor, og som på en tydelig, inkluderende og inspirerende måte ønsker å bidra til å bygge nye Telemark, sier Berge Hansen. 

I bakgrunnen for valgt kandidat står det blant annet:

«Ketil Aasgaard fremstår som dyktig nettverksbygger, og han evner å skape kontakt og tillit. Han har mye erfaring med å håndtere komplekse situasjoner med mange involverte på en trygg og troverdig måte. Som leder motiveres han av å få ting til å skje sammen med andre. Han er analytisk av legning, tenker strategisk, men er også operativ og håndterer at det skjer mye på en gang i det daglige.»

Les sakspapirene om tilsetting av prosjektleder/fylkesdirektør

Det er fylkestinget som fatter et vedtak om ansettelse i det ekstraordinære møtet på fredag. Ketil Reed Aasgaard kan tiltre som prosjektleder for Telemark fylkeskommune 1. januar 2023. 

Tilsettingsutvalget for Telemark har bestått av Tone Berge Hansen, hovedutvalgsleder for Telemark, Gunn Marit Helgesen, nestleder for hovedutvalget, Jan Thorsen, Thorleif Vikre og Olaug Skau, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet. 

LES MER: Søkerliste for stillingen som fylkesdirektør i Telemark

Vi bygger nye fylkeskommuner

Følg prosessen med å forberede deling og bygging av Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune.