Nye landbruksoppgaver

Overrekker stafettpinnen: Fylkesmannen overrekker landbruksoppgaver til fylkeskommunen. Foto: Anniken Fægri Damm-Larsen

Av:

Marita Nilsen

Publisert:

31.01.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Gjennom regionreformen har Stortinget tydeliggjort rolle og ansvarsdeling mellom Fylkesmannen og fylkeskommunene. Nå har Vestfold og Telemark fylkeskommune overtatt flere landbruksoppgaver fra Fylkesmannen.

Symbolsk sett overleverte landbruksdirektør hos fylkesmannen Helge Nymoen stafettpinnen til Tore Øystein Strømsodd, seksjonsleder for næringsutvikling og entreprenørskap i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

«Dette er én av flere viktige oppgaver fylkeskommunen har overtatt fra nyttår. Fylkeskommunen er en strategisk næringspolitisk aktør i fylket. Gjennom regionreformen og denne overføringen av oppgaver er denne rollen forsterket»

- Tore Øystein Strømsodd

Tre viktige oppgaver

Fylkeskommunen har overtatt ansvaret for Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold og Telemark med årlig handlingsplan. Videre også ansvar for tilskuddsordningen på 3,23 millioner kroner til Regionale tilrettingstiltak i landbruket.

Karl-Otto Mauland jobber med landbruk i Vestfold og Telemark fylkeskommune og ser fram til å jobbe videre med de nye oppgavene.

– Vi ønsker å håndtere de nye oppgavene på en god og tillitsfull måte. Da må vi fortsette det gode samarbeidet med de andre virkemiddelaktørene som Innovasjon Norge og Fylkesmannen. Videre er et godt samarbeid med næringslivsaktørene helt avgjørende, sier Mauland.

Mer om landbruk i Vestfold og Telemark.

I tråd med bærekraftsmålene

Landbruk spiller en viktig rolle for å utvikle bærekraftige regioner, og må derfor inngå som en del av arbeidet med å følge opp bærekraftsmålene.

Fylkesmannen har hatt ansvaret for oppfølging av nettverket for landbruk, som består av offentlige aktører, næringslivet og faglagene i landbruksnæringen i Vestfold og Telemark.

– Som regional samfunnsutvikler og næringsutvikler er det viktig å ha en god dialog med landbruksorganisasjonene. Nå som oppgavene er overført, er det første vi skal gjøre å få på plass et handlingsprogram for 2020, avslutter Mauland.