Nye millioner er delt ut gjennom tilskuddsordningen i Liv og røre

Flere av skolene får midler til innkjøp av utstyr til fysisk aktiv læring Foto: Sondre Bilet

Av:

Eli Haraldsen/Guro Høydal

Publisert:

07.03.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

I forrige uke delte vi ut 1 500 000 kroner til tiltak som bidrar til bevegelsesglede og matglede på Liv og røre skoler og SFO'er i fylket.

I andre tildelingsrunde var det skoler i kommuner som har inngått avtaler med Liv og røre i 2021/2022 som kunne søke. Sparebankstiftelsen DNB har gitt Liv og røre 25 millioner kroner som muliggjør denne tilskuddsordningen. Tretten skoler får nå midler gjennom tilskuddsordningen for å forsterke Liv og røre satsningen på egen skole. 

«Det er med stor glede at vi kan dele ut 1,5 millioner kroner som bidrar til at flere barn og unge kan få en skolehverdag preget av mer fysisk aktivitet og næringsrike og inkluderende skolemåltider. Vi ser veldig frem til å se alle de gode tiltakene bli virkeliggjort rundt om i kommunene i fylket»

- Jorunn Borge Westhrin, leder Liv og røre

Det har vært et stort spenn i årets søknader, men det er flere skoler som i løpet av det neste året kommer til å få virkeliggjøre gapahuker med bålplass, skolegårder som er mer tilrettelagt for bevegelsesglede og skoler som får egne uteklasserom. 

I tabellen kan du se hva skolene skal bruke midlene til. Elevmedvirkning og planlagt dugnadsinnsats er vektlagt ved tildelingen. Flere av tiltakene vil også komme lokalmiljøet tilgode.

Skole

Tiltak

Brevik oppvekstsenter, Porsgrunn

Basketballkurv og basketballer, elektrisk piano til bruk på musikkrommet og i skolens amfi og soundboks med tralle og mikrofon til bruk inne og ute

Grønli skole, Porsgrunn

Inkluderende skolegård: ballbinge og zipline

Gvarv skole, Midt-Telemark

Gapahuk med grillplass på skolen og eventuelle trivselstiltak for elevene 

Heistad skole, Porsgrunn

Utstyr til fysisk aktiv læring (terninger, matter og oppmerking i skolegården) og utstyr til utlånssentral for elever

Klevstrand skole, Porsgrunn

Tarzanløype

Kroken skule, Drangedal

Utstyr og installasjoner til å øke fysisk aktivitet i friminutt, på SFO og på fritida (pumptrack, klatrestativ, huskestativ, basketballkurver)

Tveten og Langangen skoler, Porsgrunn

Tveten: gapahuk med bålplass som er åpen for alle og utstyr til fysisk aktiv læring 

Langangen: mini zip-line i skolegården

Stridsklev ungdomsskole, Porsgrunn

Reperasjon av ballbinge

Tørdal skule, Drangedal

Lage grønnsakshage i samarbeid med FAU

Vestsiden oppvekstsenter, Porsgrunn

Utstyr til fysisk aktiv læring 

Øyfjell oppvekstsenter, Vinje 

Grillhytte til bruk i undervisning. Åpent også for lokalbefolkningen 

Rauland skule, Vinje

Aktivitetsløype/område til bruk i undervisning og friminutt 

 

Om tilskuddsordningen i Liv og røre 

Vestfold og Telemark fylkeskommune har fått 25 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til å gjennomføre Liv og røre programmet i flere kommuner i fylket. En del av midlene skal nettopp brukes til tilskuddsordningen som skal bidra til å forsterke Liv og røre satsningen på egen skole og realisere tiltak som er i tråd med Liv og røre. 

Om Liv og røre 

Liv og røre har som mål å bedre helse, trivsel og inkludering som grunnlag for læring og livsmestring. Liv og røre fremmer kosthold og matglede, fysisk aktivitet og bevegelsesglede og et godt psykososialt miljø i ett og samme program. 

Rammeplan for barnehagen, Rammeplan for SFO, Fagfornyelsen med de tverrfaglige temaene og relevante anbefalinger og retningslinjer når det gjelder fysisk aktivitet og kosthold blir lagt til grunn i både barnehage og grunnskole. Det samme blir gjort med Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

I dag er 12 kommuner med i Liv og røre i grunnskole og 5 kommuner med i Liv og røre i barnehage. En pilot for Liv og røre på helse- og oppvekstfag ved Kragerø videregående skole er også gjennomført og skal nå spres til flere videregående skoler. 

 

Les mer om Liv og røre her

Følg Liv og røre på Facebook her

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med leder for Liv og røre, Jorunn Borge Westhrin, på e-post jorunn.westhrin@vtfk.no eller på telefon 920 94 996.