Nye nettsider til skolestart


Denne høsten lanserer Vestfold og Telemark fylkeskommune nye skolenettsider. 24 nettsider står klare til skolestart, og er de første i landet som automatisk henter inn oppdateringer fra den nasjonale informasjonstjenesten vilbli.no.

Nettsidene er ett av fylkeskommunens viktigste digitale møtepunkt med innbyggere og dem som bruker tjenestene.

– De videregående skolene har, sammen med Sandefjord folkehøyskole, Skolen for sosiale og medisinske institusjoner (SMI-skolen) og Kompetansebyggeren, gjennomført et realt digitalt styrkeløft med å bygge nye nettsider til skolestart høsten 2020. Besøkende på våre skolenettsider vil merke at vi tar rollen som samfunnsutvikler, tjenesteyter og skoleeier på største alvor. De nye nettsidene vil være med på å sikre tilgjengelighet, oppdatert informasjon og åpenhet, sier Helge Galdal, direktør for opplæring og folkehelse i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Samarbeid med vilbli.no

En vesentlig del av skolenes nettsider er gode og informative beskrivelser av utdanningsprogram og opplæringstilbudet. Et samarbeid med vilbli.no, den nasjonale informasjonstjenesten om videregående opplæring, bidrar til at ungdom, voksne, rådgivere til enhver tid finner oppdatert studieinformasjon på skolens nettsider.

– Samarbeidet med vilbli.no gjør at informasjon om studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram oppdateres automatisk på de nye skolenettsidene. Dette sikrer at besøkende på skolenes nettsider får lik og oppdatert informasjon. Vi synes det er veldig spennende å være først i landet med denne løsningen, sier Galdal.

24 nye skolenettsider

Alle skolene i Vestfold og Telemark fylkeskommune, med unntak av Fagskolen Vestfold og Telemark, får nye nettsider. Fagskolen er med i et nettverk med Fagskolene på Østlandet, og har egne nettsider. De fleste av fylkets øvrige skolenettsider (totalt 24) står klare til skolestart fra mandag 17. august.

– Skolenettsidene er i et godt digitalt samspill med skolenes sosiale mediekanaler, og nettsidene er vår viktigste eksterne kommunikasjonskanal mot elever, foresatte og andre grupper som søker informasjon. Vi har hatt et ønske om å starte det nye skoleåret med en ny og felles digital nettløsning, og skolene har selv stilt opp med redaktører som har fått klar de nye sidene på rekordtid. Det ligger et stort arbeid bak, og jeg takker alle involverte for den gode jobben som er gjort, sier Galdal.  

Nettsidene er bygget med brukernes behov i sentrum, og baseres på et brukerbehov og innsiktsarbeid i første fase av prosjektet. Systemet er levert av Sem & Stenersen Prokom.

Nye nettadresser

Skolene får nye nettadresser (URL’er), og tidligere adresser pekes om til de nye. Her er en oversikt over de nye skolesidene som står klare til skolestart:

Av:

Christian Brekke

Publisert:

13.08.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05