Nye tilskuddsordninger

Vestfold og Telemark fylkeskommune har fått nye tilskuddsmidler til innvandrere. Foto: Illustrasjon iStockphoto

Av:

Marita Nilsen

Publisert:

06.04.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Vestfold og Telemark fylkeskommune har fått nye tilskuddsmidler til inkluderingstiltak for innvandrere, og for første gang kan dette søkes direkte fra fylkeskommunen.

— Som en del av regionsreformen ble flere tilskuddsordninger overført fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i til fylkeskommunen. Jeg er glad for at vi nå kan offentliggjøre disse tilskuddsordningene og begynne å ta imot søknader, sier Truls Vasvik, leder av hovedutvalget for næring og reiseliv.

Ordningen blir overført fylkeskommunene i tråd med regionreformen, samt Stortingets bevilgning for 2020. Søkekriterier er utarbeidet av Vestfold og Telemark fylkeskommune, og tilpasset regionen.

Etablereropplæring for innvandrere (ETA)

Gjennom tiltaket Etablereropplæring for innvandrere er det et mål å få til innovasjon og verdiskaping lokalt og regionalt. Tilskuddsordningen er på 500 000 kroner og er et godt supplement til andre kvalifiseringstiltak overfor målgruppen.

Formålet med etablererordningen er å styrke de mulighetene flerkulturelle gründere har til å etablere sin egen virksomhet. Det er offentlige og private virksomheter som kan tilby opplæring i hvordan etablere en egen virksomhet som kan søke.

— Ordningen skal legge til rette for etablereropplæring for innvandrere, styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring og dermed skape økt sysselsetting og vekst. Økende politisk interesse og behov for innvandreretablererkompetanse tydeliggjør behovet for konkrete tiltak og fagutvikling, sier Liv Marit Hansen, seksjonsleder for kompetanseutvikling og inkludering i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Mer informasjon om ordningene og søkekriterier

ETA-prosjekter med tilskudd fra fylkeskommunen vil bidra til nye og spennende løsninger i kvalifiseringsarbeidet rettet mot innvandrere og kan hjelpe flere flerkulturelle gründere til nyskaping.

— Det er mange gründere også blant innvandrerbefolkningen, så det å få starthjelp kan være nøkkelen til å leve ut drømmen om sin egen bedrift, sier Vasvik.

Truls_Vasvik.jpg

Mentor- og traineeordningen for innvandrere

Formålet med tilskuddsordningen er at flere personer med innvandrerbakgrunn skal få

innpass i arbeidslivet, karriereutvikling og bedre bruk av egen kompetanse. Det overordnede målet er læring og utvikling gjennom å dele kunnskap og erfaring.

Hansen er glad for at tilskuddsordningen som er på 760 000 kroner er lagt til fylkeskommunen.

— Når fylkeskommunen nå har overtatt disse tilskuddsordningene kommer vi tettere på og kan jobbe mer aktivt for integrering og mangfold. Vi håper mange søker midler til mentor- og traineeordningen, sier Hansen.