Nye tiltak i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Foto: Mostphotos/Wildmedia

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

25.01.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Tiltakene som ble presentert av regjeringen søndag kveld etter smitteutbruddet i Nordre Follo kommune påvirker Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Regjeringen la søndag kveld fram nye tiltak for 10 kommuner på Østlandet etter smitteutbruddet i Nordre Follo kommune. Disse tiltakene og retningslinjene påvirker Vestfold og Telemark fylkeskommune. I tillegg kommer pålegg fra lokale smittevernmyndigheter.


Videregående skoler​​​​​​​

  • Thor Heyerdahl videregående skole opprettholder rødt nivå til og med 29. januar. Ny vurdering tas i Larvik kommunes beredskapsmøte onsdag 27. januar.

  • Sandefjord videregående skole fortsetter med rødt tiltaksnivå til og med tirsdag 2. februar. Dette er besluttet av Sandefjord kommune.

  • Melsom videregående skole fortsetter med rødt tiltaksnivå til og med tirsdag 2. februar. Dette er besluttet av Sandefjord kommune.

  • Horten videregående skole har digital undervisning mandag 25. januar og tirsdag 26. januar, og rødt tiltaksnivå fra og med onsdag 27. januar til og med 31. januar. 

  • Fagskolen Vestfold og Telemark gjennomfører digital undervisning. Dette inkluderer også avdelingen på Bakkenteigen, Horten.

Regjeringen har som følge av smittesituasjonen i Nordre Follo oppjustert  følgende kommuner til tiltaksnivå 5: Oslo, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Frogn, Enebakk, Moss, Våler og Nordre Follo fra mandag 25. januar.

Horten kommune er på risikonivå 4.  

De øvrige kommunene i Vestfold og Telemark fylkeskommune skal følge gult tiltaksnivå i trafikklysmodellen med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal innføres rødt nivå.

Kollektivtransport, skoleskyss og kryssing av kommunegrenser

Ansatte som bor i en av de 10 Østlandskommunene som fra lørdag 23. januar er på nivå 5, må ikke reise ut av kommunen, men benytte digitale verktøy hjemmefra til og med 31. januar.

Dette gjelder ikke lærere og elever. Kunnskapsdepartementet har mandag ettermiddag presisert at lærere og elever kan reise mellom bosted og skole selv om de bor i kommuner som er på nivå 4 og 5 - da dette defineres som «strengt nødvendige reiser».

​​​Elever og ansatte som har vært på besøk i Oslo i helgen, kan møte på jobb og skole som planlagt mandag 25. januar, så fremt de ikke har vært i kontakt med smittede og er symptomfrie.

Skoleskyss går som normalt.

Tannhelsetjenesten


Virksomhetene går som normalt, men ansatte må være spesielt aktsomme ovenfor pasienter som er bofaste i de 10 Østlandskommunene og de 15 randsonekommunene.
 

Fylkeshusene​​​​​​​​​​​​​​

Hjemmekontor er hovedregel for alle ansatte.

Dersom det er særskilte behov for å møte på fylkeshusene eller annen virksomhet for å kunne utføre helt nødvendig oppdrag. skal dette avklares med leder.

Digitale møter skal prioriteres for alle ansatte.

Alle politiske møter i nevnte tidsrom skjer digitalt.

Denne oppdateringen er basert på de nye retningslinjene og tiltakene som ble lagt fram på regjeringens pressekonferanse søndag kl. 21.00 og presiseringer fra Kunnskapsdepartementet mandag ettermiddag.