Nytt møte i partnerskapet

Også det andre møtet i partnerskapet måtte foregå digitalt. Foto: chee gin tan/Getty Images

Av:

Tom Marius Lorier Holen

Publisert:

17.02.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

17. februar ble det andre møtet i partnerskapet for Bærekraftige Vestfold og Telemark arrangert med temaet "status næringsliv og regionale muligheter".

Fylkesordførerer Terje Riis-Johansen innledet møtet og fortalte at en av grunnene til dette temaet ble valgt er at Vestfold og Telemark har lavere verdiskaping sammenlignet med resten av landet.

-Jeg har stjælt et begrep fra industrien i Grenland fordi jeg synes det er så bra. "Førstemann til null". Det kombinerer verdiskapning med reduksjon av klimagasser. Og det er dit vi er nødt til å komme, fortalte fylkesordføreren.

Korona har preget økonomien

Visesentralbankssjef Ida Wolden Bache fortalte om om utsiktene for norsk økonomi med bakgrunn i regionalt nettverk 4/2020.  

-Etter at korona kom til Norge i fjor falt aktiviteten i fastlandsøkonomien med 11 prosent. Det er det største økonomiske sjokket siden andre verdenskrig, sa Bache.

Selv om økonomien i fastlandsøkonomien delvis har hentet seg inn igjen fortalte Bache at sporene etter pandemien vil kunne vare lenge. For eksempel gjennom digitalisering av samfunnet og synet på risiko. Pandemien kan også ha påvirket hvordan vi håndterer en av våre største utfordringer nemlig klimaendringene.

Næringsstruktur i Vestfold og Telemark

Industri, IKT-løsninger og reiseliv er sterke næringer i fylket kunne Rolf Røtnes, fagdirektør ved Samfunnsøkonomisk analyse AS fortelle. Han innledet om næringsstrukturen i fylket med bakgrunn i rapporten som Samfunnsøkonomisk Analyse har utarbeidet om næringsstrukturen i Vestfold og Telemark. Rapporten peker også på forventede utviklingstrekk og områder hvor fylket har et potensial.

-Fylkeskommunen sin rolle og ansvar ligger i å forstå eget næringsliv, hvilken kompetanse som finnes i fylket og hvordan fylkeskommunene sammen med kommunene kan legge til rette for næringslivet, fortalte Røtnes.

Innovative anskaffelser som et virkemiddel

Per Harbø, Leder for Nasjonalt program for leverandørutvikling i NHO holdt et innlegg om innovative anskaffelser.

-Dette er ikke noe nytt i Vestfold og Telemark, som allerede har hatt 22 slike prosesser, men fortsatt er det veldig mye å hente, sa Harbø.

Et av de viktige grepene kommuner og fylkeskommuner kan gjøre er å løfte anskaffelsesområdet fra "administrasjon" til "strategisk virkemiddel" fortalte Harbø.

Nye veiprosjekter bidrar sterkt lokalt

Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier fortalte om hvordan de bidrar til regional verdiskapning og innovasjon lokalt gjennom sine veiprosjekter.

-Det finnes synergier også utenpå det at nye veier knytter ulike bo- og arbeidsmarked tettere sammen.

Dette skjer blant annet ved at lokale firmaer får oppdrag under utbyggingsperioden. Eller at utbyggingsprosjektet bidrar inn i den lokale økonomien. For Vestfold og Telemark er det mest interessant for utbyggingen av E18 Langangen-Rugtvedt som skal stå ferdig i 2025.