Nytt studium for «korona-generasjonen»

– Å skape motivasjon og interesse for høyere utdanning blant unge, er et viktig tiltak for å sikre kompetent arbeidskraft i regionen, sier Lisbeth Eek Svensson. Foto: USN/Tine Poppe

Av:

Ingvild Gjone Sildnes (USN)

Publisert:

15.09.2020

Oppdatert:

09.02.2023 kl.10.08

Unge mennesker født i 2000 og 2001 kan nå «prøvesmake» studentlivet ved Universitetet i Sørøst-Norge.

USN skal i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune og NAV starte opp et studium for unge voksne født i 2000 og 2001.

Deltidsstudiet Bærekraftig entreprenørskap skal gi en forsmak på studentlivet, samtidig som deltakerne får mulighet til å ta 10 studiepoeng i bærekraft og entreprenørskap.

Det tilbys 50 studieplasser fordelt på to klasser; 25 plasser på campus Vestfold og 25 plasser på campus Porsgrunn. Det er løpende opptak til studiet fra 15. september.

Tilbudet er forbeholdt unge med generell studiekompetanse, født i 2000/2001, bosatt i Vestfold og Telemark.

– Her har vi vært fleksible og raskt fått på plass et nytt tilbud til ungdommer som hadde planer de ikke får gjennomført på grunn av pandemien. Med dette forkurset vil ungdommene få et bedre grunnlag for å velge utdanning som er riktig. Temaene bærekraft og entreprenørskap settes inn i en ny sammenheng, og tematikken er relevant uansett hva slags type utdanning studentene velger videre, sier Ingvild Marheim Larsen, viserektor for utdanning og studiekvalitet ved USN.

Høsten som ikke gikk som planlagt

For mange unge mennesker født i 2000/2001 har ikke høsten gått helt som planlagt. Noen har måttet skrinlegge fremtidsplanene siden de ikke kom inn på drømmestudiet som har fått høyere poenggrense, de må utsette reiseplanene på grunn av pandemien og de har vanskeligheter med å få jobb nå når arbeidsledigheten er høyere enn normalt.

Denne gruppen har USN sammen med fylkeskommunen og NAV ønsket å gjøre noe for.

– Å skape motivasjon og interesse for høyere utdanning blant unge, er et viktig tiltak for å sikre kompetent arbeidskraft i regionen. Fylkeskommunen er opptatt av å samarbeide med andre aktører om tilbud som øker unges muligheter i arbeidsmarkedet. Dette nye studiet er et glimrende eksempel på at samarbeid gir resultater, sier Lisbeth Eek Svensson, direktør for næring, innovasjon og kompetanse i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Studiet er delt inn i to deler. Det ene emnet handler om bærekraft og entreprenørskap, og den andre delen om studieforberedelser og hva som venter dem som studenter. Det vil gi dem kunnskap, innsikt og ferdigheter i det å være student, som kreativitet, egenutvikling, teamarbeid, karriereplanlegging og studieteknikk.

Studiet har oppstart 15. oktober og avsluttes 23. mars 2021.

Bærekraftig entreprenørskap

Deltidsstudiet Bærekraftig entreprenørskap skal gi en forsmak på studentlivet, samtidig som deltakerne får mulighet til å ta 10 studiepoeng .

Det tilbys 50 studieplasser fordelt på to klasser; 25 plasser på campus Vestfold og 25 plasser på campus Porsgrunn. Det er løpende opptak til studiet fra 15. september.

Tilbudet er forbeholdt unge med generell studiekompetanse, født i 2000/2001, bosatt i Vestfold og Telemark.