Økt press på skoleskyss og kollektivtilbudet

Foto: Getty Images/Tero Vesalainen

Publisert:

29.05.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Regjeringen la fredag fram nye smittevernregler og oppdaterte veiledere som tillater at alle elever fra tirsdag 2. juni er på skolen samtidig med normal timeplan. Dette vil medføre økt press på skoleskyss og kollektivtilbudet i regionen, som fra før av er presset til bristepunktet under korona-epidemien.

Krevende for kommunene

Når Regjeringen fredag la fram de nye smittevernreglene for skolene var dette uten nye smittevernregler for kollektivtrafikk. Dermed vil kollektivtrafikken fortsatt avvikles i tråd med de gjeldende smittevernregler for kollektivtrafikk, som betyr at vi bare kan utnytte 50 prosent av kapasiteten. Regjeringen har selv på egne hjemmesider forklart at med alle elever tilbake på skolene med normal timeplan, vil dette bli en krevende oppgave for kommuner og fylkeskommuner: På regjeringen.no står følgende å lese: «De som har rett på skoleskyss, skal få skyss. Men vi forstår at det er krevende å organisere skyssen med de gjeldende smittevernreglene for kollektivtransporten».

Store utfordringer

Vestfold og Telemark fylkeskommune har under hele korona-epidemien jobbet iherdig med å skaffe tilveie alt av transportmidler for å avvikle kollektivtrafikk og skoleskyss i henhold til nasjonale smittevernregler og veiledere, og samtidig sørge for at alle reisende får et best mulig transporttilbud i regionen.

De nye oppdaterte veiledere for skolene som gjelder fra førstkommende tirsdag 2. juni vil imidlertid kunne by på betydelige utfordringer for avvikling av skoleskyss. Vestfold og Telemark fylkeskommune vil derfor på forhånd varsle alle reisende om at det blir store utfordringer med avvikling av skoleskyss de nærmeste ukene.

Transport-dugnad                                                                                                                

Vestfold og Telemark fylkeskommune oppfordrer derfor alle skoler, foresatte og elever om å tilrettelegge for at så mange som mulig går, sykler eller bruker andre måter å komme seg til og fra skole, hvis de har mulighet til det. Foresatte som har mulighet til det bes også kjøre elever til og fra skolen i større grad nå før sommerferien tar til, slik at belastningen på kollektivtrafikken reduseres.

Reisende som ikke akkurat må reise på de mest travle tider for skoleelever, bes også om å benytte seg av kollektivtilbudet på et senere tidspunkt hvis dette lar seg gjøre. Det handler om å fortsette den flotte dugnadsånden vi har sett i vår region til nå.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har også holdt rådmenn i våre 23 kommuner oppdaterte med informasjon om utfordringene vi står overfor med avvikling av skoleskyss og kollektivtilbud.

Vestfold og Telemark fylkeskommune takker på forhånd for velvillig innstilling og vil melde fra så snart det kommer nye avstandsregler på kollektivtrafikken.