Ønsker å dele fylket

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen på fylkestinget tirsdag 15. februar 2022 på Quality hotel Skjærgården, Langesund.
Fylkesordfører Terje Riis-Johansen på fylkestinget tirsdag 15. februar 2022 på Quality hotel Skjærgården, Langesund. Foto: Kristine Mellefoss

Av:

Tom Marius Holen

Publisert:

15.02.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Fylkestinget i Vestfold og Telemark har vedtatt at de ønsker å sende inn søknad om å dele fylket. Dette ble vedtatt med 42 mot 19 stemmer på fylkestinget i Langesund.

«Nå er beslutningen tatt. Noen er enige, noen uenige i avgjørelsen slik det var sist. Vi kom raskt i gang med vårt arbeid. Jeg har tro på at det skal vi også gjøre nå. I dag er noen glade, noen skuffet. I morgen er jeg sikker på at vi er tilbake i arbeid. Til innbyggernes beste.»

- Fylkesordfører Terje Riis-Johansen

Se fylkesordførers tale lenger ned i saken

Hurdalsplattformen åpner for deling

Regjeringen har i Hurdalsplattformen lagt til rette for at «tvangssammenslåtte» fylkeskommuner som sender søknad etter vedtak i fylkestinget, skal kunne deles. Med «tvangssammenslåtte» menes fylkeskommuner som Stortinget i 2017 vedtok å slå sammen, til tross for at fylkestingene hadde fattet vedtak om at de ikke ønsket sammenslåing. Vestfold og Telemark var blant disse.

Hvis Stortinget godtar Vestfold og Telemark fylkeskommune sin søknad om oppsplitting, betyr det at de gamle fylkene Vestfold og Telemark vil gjenoppstå.

Skal levere tjenester som før

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal fortsette å levere gode tjenester til innbyggerne i hele fylket, og løse samfunnsoppdraget frem til en oppsplitting. Samtidig skal det bygges opp to nye fylkeskommuner som skal overta stafettpinnen fra 1. januar 2024. 

Dette skjer videre

  • Fylkeskommunen sender søknad til Kommunal- og distriktsdepartementet innen 1. mars.
  • Stortinget fatter vedtaket om deling av fylkeskommuner, og det skjer trolig før sommeren.
  • Departementet kommer med en forskrift om deling som gir nødvendige avklaringer.
  • Fylkestinget ber fylkesdirektøren forberede delingsprosessen og legge frem en plan for organisering og gjennomføring av delingen så snart som mulig.
  • Fremover vil fylkestinget få saker til behandling som legger føringer for veien videre. Neste fylkesting er 15. mars.

Fylkesordførers tale