Ønsker å kjøre bort minst mulig snø

Snørydding
Store snømengder må i noen tilfeller kjøres vekk. Foto: Freddy Samson Fagerheim

Av:

Rolf Marthinsen

Publisert:

20.12.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Hvor skal vi gjøre av snøen vi ikke lenger vil ha?

Når snøen laver ned over lengre tid kommer spørsmålet om hvor vi skal gjøre av all snøen som blir til overs etter at vi har brøytet fylkesveiene, og gang- og sykkelveiene.

Et sted må snøen legges, men dessverre eier fylkeskommunen lite areal å lagre på. Når vi skal rydde bort store snømengder i områder med lite lagringsplass må vi derfor kjøre snøen bort. Det er noe ikke vi ønsker, ikke minst på grunn av klimagassutslippene transporten fører til. For å nå klimamålene som fylkeskommunen har satt, og spare miljøet for unødvendige utslipp, ønsker vi derfor å kjøre kortest mulig avstand. Hvis vi må kjøre bort snø ønsker vi å kjøre så korte avstander som mulig. Derfor er vi i gang med å lage en plan på hvordan vi skal få løst dette.

Vil hindre forurensning i vann

Snø som har ligget en stund før den fjernes regnes som mulig forurenset. Tidligere var vanlig praksis å dumpe overskuddssnø i sjø eller elver, men etter at Statsforvalteren ble mer restriktiv til dette med tanke på forurensning, må fylkeskommunen nå finne andre løsninger.

Vi tester snøen for forurensning

For å sjekke om snøen vi kjører bort er forurenset har fylkeskommunen laget et opplegg for vintersesongen med prosedyre for prøvetaking av snø som så skal sendes til analyselaboratorium. Slik forsøker vi å få et bilde av hvor forurenset snøen er ulike steder i fylket. Innhenting av snøprøver gjøres av våre kontrollingeniører på driftskontraktene. 

Snø kan bli frest inn i private hager

Vestfold og Telemark fylkeskommune samarbeider med kommunene og Statens vegvesen om å finne felles løsninger, men også disse sliter med den samme problematikken.

— Vi ønsker å minimere behovet for å kjøre bort snø. Det vil si at vi førsøker å utnytte arealet vi har tilgjengelig – det vil si veiene våre - best mulig slik at bortkjøring ikke blir nødvendig. I enkelte tilfeller vil dette innebære at snø kan bli frest inn i private hager. Dette er noe vi ikke ønsker å gjøre, selv om det er hjemlet i loven, men er en mer miljøvennlig måte å håndtere snøen på enn å kjøre den vekk, sier seksjonsleder for drift og vedlikehold Trond Haugstad.

Å kjøre bort snø er energikrevende og kostbart, i tillegg til at det ikke er bra for miljøet. I dag utnyttes restareal som for eksempel store kryss og mindre areal i nærheten av hvor det brøytes, i større grad enn tidligere.  Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker et bredere samarbeid med andre som har samme utfordring, og har som mål å komme fram til gode felles løsninger.