Ønsker å vise elever karbonfangst

Styringsgruppen for ringvirkningsprosjektet
Styringsgruppen for ringvirkningsprosjektet samlet i et tidligere møte . Foto: Lucas Newton, Unsplash

Av:

Tom Marius Lorier Holen

Publisert:

17.06.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Sammen med DuVerden i Porsgrunn, ønsker Vestfold og Telemark fylkeskommune å utvikle en læringsaktivitet for 9. eller 10. trinn i hele fylket, og en interaktiv installasjon om karbonfangst som skal plasseres på DuVerden.

-Det er viktig å gi unge mennesker kunnskap om effekten av klimaendringer og løsninger for å stoppe disse. Derfor håper jeg at vi klarer å gi dette tilbudet til skoleelever i hele fylket vårt, sier Ådne Naper, hovedutvalgsleder i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Læringsopplegget skal gi elevene et innblikk i hvordan karbonfangst foregår, og formidle hvordan realfag og teknologi ikke bare definerer dagens og fremtidens utfordringer, men også kan bidra til å løse dem. Formidlingen skal også se på hvordan regjeringens prosjekt Langskip påvirker arbeidsmarked, yrker og arbeidsmåter. Dette kan bidra til at ungdommene velger et utdanningsløp som gir den kompetansen som virksomhetene i regionen har behov for i fremtiden.

-Å få være med å formidle denne svært samfunnsaktuelle problemstillingen for ungdomsskoler i fylket, samt belyse relevansen og anvendelsen av realfag og teknologi i ulike yrker ser vi virkelig frem til. Gjennom dette samarbeidet med fylket og ulike aktører fra næringsliv, industri og akademia er vi glade for at vi kan tilby enda et gratis formidlingsopplegg for hele fylket, sier Thomas Hansen, pedagogisk leder ved DuVerden.

Ikke helt i mål

For at det skal være mulig å utvikle et læringskonsept og en installasjon på DuVerden er man avhengig av eksterne sponsorer. Fylkeskommunen har gått inn med 350 000 kroner til prosjektet, men er avhengig av at også andre eksterne sponsorer for å realisere de fullstendige planene.

-Hvis vi ikke klarer å få denne finanseringen på plass kan det bli krevende å få på plass dette tilbudet, sier Naper.

Om læringsaktiviteten

Læringsaktiviteten skal være et tilbud til elevene på 9. eller 10. trinn ved alle grunnskoler i Vestfold og Telemark. Den kan gjennomføres ved at skoleklasser besøker DuVerden eller at formidlere fra senteret reiser ut til skolene. Det vil være et tverrfaglig opplegg som legger til rette for læring innenfor de tre overbyggende temaene i læreplanen «Bærekraftig utvikling», «Demokrati og medborgerskap» og «Folkehelse og livsmestring» og vil omfatte fagene samfunnsfag, naturfag og utdanningsvalg. Ambisjon er å nå ut til om lag 4700 elever og om lag 500 lærere med læringsaktiviteten.

Om installasjonen

Installasjonen om karbonfangst og lagring skal stå hos DuVerden og skal bidra til refleksjon og skape engasjement rundt realfag og realfaglige tema. Interaktive utstillinger er en god og engasjerende måte å formidle kunnskap på. En slik installasjon vil ha en levetid på minst 8 – 10 år.

Skjermdump fra film om 2-graders målet. Foto: Logic

Skjermdump fra undervisningsfilm om 2-graders målet laget av DuVerden og Logic. 

Bakgrunnen for prosjektet

Fylkestinget i Vestfold og Telemark har tidligere gått offensivt ut og vedtatt at regionen skal kutte 60 prosent i direkte klimagassutslipp innen 2030, sammenlignet med 2009.

Når regjeringen foreslo sitt prosjekt for karbonfangst og lagring, Langskip, og det ble bestemt at det første norske CO2-fangstprosjektet skulle være ved sementfabrikken Norcem i Brevik, ble fylkeskommunens ringvirkningsprosjekt for CCS også satt i gang.

Ringvirkningsprosjektet er et bredt regionalt samarbeid mellom industri, næringsliv, akademia, statlig nivå og lokale og regionale myndigheter. Sammen skal aktørene se på hvordan regionen best mulig kan utnytte ringvirkningene fra prosjektet med karbonfangst på Norcem i Brevik. Samarbeidet med DuVerden er en del av Ringvirkningsprosjektet.