Ønsker felles innsats for sikkerhet på veiene

Fem personer oppstilt på rekke, med politibiler i bakgrunnen. To av personene har politiuniform. De andre har også tøy som representerer hvor de kommer fra.
Politiet, Trygg Trafikk, UP, Statens vegvesen og fylkeskommunen oppfordrer trafikantene til å ferdes pent i trafikken i sommer. Foto: Hanna Hekkelstrand

Av:

Hanna Hekkelstrand

Publisert:

07.07.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Tirsdag møttes representanter fra fylkeskommunen, Statens Vegvesen, Trygg Trafikk, politiet og utrykningspolitiet for å uttrykke et felles ønske for sommertrafikken i fylket vårt.

–Vi er nødt til å ta mer hensyn til hverandre når vi ferdes i trafikken, for å sørge for at trafikken er et trygt sted å være for alle sammen. Der har alle et ansvar, sier Henning Ødegaard Johansen, som jobber med trafikksikkerhet i politiet.

 

Bruke fornuften

Direktør for samferdsel, miljø og mobilitet i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Gunnar Berg Treidene er enig med ham. Det er fylkeskommunen som er ansvarlig veieier for fylkesveiene.

–På fylkesveiene våre er det et stort vedlikeholdsetterslep, og vi må prioritere hardt. Det betyr at trafikantene må ta ansvar selv også. Når det står åtti km/t er ikke det en minimumsgrense, noen steder er det direkte uforsvarlig å holde så høy fart. Vi håper og tror at vi litt etter litt vil få bedret veiene i fylket vårt, men frem til det ber vi innstendig om hjelp til å holde ulykkesstatistikken nede, sier han.  

Statens Vegvesen har ansvar for dette på riksveier.  Eivind Gurholt i Statens Vegvesen fremhever at arbeidet med trafikksikkerhet pågår hele tiden, særlig gjennom vedlikehold av veinettet.

–Vi får mye penger hvert år for å utvikle veinettet, og bruker store deler av de summene til å forbedre trafikksikkerheten på veiene. Akkurat nå har vi de veiene vi har, og vi står foran en periode med masse utfart. Da blir det opp til trafikantene å ta ansvar og å bruke veinettet med fornuft, sier han.

 

Alle har et ansvar

Ødegaard Johansen sier at det er vanskelig å finne en tydelig årsak til at ulykkesstatistikken er høyere i år enn normalt, men at det likevel er visse fellesnevnere blant ulykkene på norske veier.

–Det er voksne menn, det er fylkesveier, det er 80-soner, det er utforkjøringer og det er møteulykker som er en gjenganger på de ulykkene vi har. Og det er der vi har lyst til å komme med en tydelig appell om at nå må den enkelte bilfører være med og ta det ansvaret for å hjelpe hverandre slik at vi unngår at flere blir drept og flere blir skadd i trafikken.

 

Oppmerksomhet på veien

Mette Magnussen i Trygg Trafikk oppfordrer bilistene til å holde fokus på det de skal når de er ute i trafikken.

–Skal vi klare å endre den statistikken vi ser nå så er det deg og meg som trafikanter som kan gjøre noe med det, og det håper vi at folk tenker på når de skal ut i sommertrafikken nå. Vi oppfordrer alle til å holde oppmerksomheten på det de gjør, og gjerne bruke bilmodus på telefonen så man slipper distraksjoner mens man kjører, sier Magnussen.

Hun får støtte av Karin Walin i utrykningspolitiet.

–I løpet av sommermånedene øker de grove fartsovertredelsene, og antallet ruskjørere på veien. I tillegg øker trafikken mye. Det krever mer av den enkelte bilfører, sier Walin.