Oppfølgingstjenesten rammet av systemsvikt i dataverktøyet VIGO

Illustrasjonsbilde av fingre på pc-tastatur
Foto: Illustrasjonsbilde: GettyImages

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

14.01.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

En systemfeil i Oppfølgingstjenestens dataverktøy (VIGO) førte til at 519 ungdommer tilknyttet Oppfølgingstjenesten i Vestfold og Telemark ved en feil fikk tilsendt egen journal på e-post.

Ungdommene fikk kun tilsendt informasjon om seg selv, og informasjonen ble sendt til den e-postadressen ungdommen selv hadde valgt å legge inn i VIGO.

Det er Vigo IKS som på vegne av fylkeskommunene/Oslo kommune forvalter VIGO-systemet, mens det er IST AS som drifter og videreutvikler verktøyet.

Feilen ble kjent mandag 3. januar og rettet opp umiddelbart av leverandøren som drifter systemet. Hendelsen skyldtes en systemsvikt ved implementering av ny funksjonalitet i deres systemer. VIGO IKS har iverksatt alle nødvendige tiltak for å forhindre at dette kan skje igjen.

-Det er svært beklagelig at vi ble rammet av denne feilen. Vi har siden feilen ble kjent hatt fullt fokus på å ivareta de ungdommene som ble berørt, og kontaktet alle de involverte personlig med tilbud om oppfølging ved behov, sier direktør for Opplæring og folkehelse i Vestfold og Telemark, Helge Galdal.

-En slik feil skal ikke forekomme, og det er satt i verk tiltak hos leverandøren som skal sørge for at slike hendelser ikke skal skje igjen. Vigo IKS vil selvfølgelig følge opp saken nøye, sier daglig leder Brynjulf Bøen.

Hendelsen er meldt til Datatilsynet og fulgt opp i henhold til gjeldende retningslinjer.