Opplæringspenger til Bokbinderiet Johnsen og fem andre bedrifter

Seks bedrifter får pengestøtte til bedriftsintern opplæring, blant dem Bokbinderiet Johnsen i Skien. Foto: Alekseyliss / iStock / Getty Images Plus

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

14.09.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Flere kvalifiserte maskinoperatører hos en bokbinder og mål om å føre 24 ansatte frem til fagbrev i stillasfaget – slik brukes BIO-midler nå i høst.

Har du hørt om BIO-ordningen? Her kan bedrifter søke om pengestøtte til opplæring internt – en gylden mulighet til å styrke de ansattes kompetanse. Ordningen har fått ekstra midler og er spesielt aktuell nå under korona-situasjonen, ettersom det kan være et tilbud til permitterte medarbeidere.

Denne høsten ligger det 10 millioner kroner i potten. Etter søknadsrunden i august har seks bedrifter fått innvilget sine søknader og BIO-midler til opplæringstiltak for 2 078 145 kroner er fordelt.

«BIO-midler er ett av virkemidlene som fylkeskommunen har for å hjelpe bedriftene våre til å styrke de ansattes kompetanse. Tilskuddet kan også gis til ansatte som er helt eller delvis permitterte - og det er nesten løpende søknadsfrist gjennom høsten. Om du lurer på noe, så er det bare å ta kontakt med BIO-teamet - de er klare til å hjelpe.»

- Truls Vasvik, leder av hovedutvalget for næring og reiseliv

Søknadsfristene denne høsten er 15. september, 15. oktober og 15. november. Søknader sendes inn på regionalforvaltning.no.

Bedrifter oppfordres til å lese retningslinjene grundig og huske å legge ved en opplæringsplan som viser hva opplæringen innebærer og hvem i virksomheten som skal delta. Her finner du nyttig informasjon

Opplæringspenger til seks bedrifter 

Seks bedrifter får pengestøtte til bedriftsintern opplæring i august-runden. Men hva slags type opplæring brukes pengene på, og hvem kan få støtte?

Jo, virksomheter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon, etablere dere på nye markeder, eller trenger et kompetanseløft. Tilskuddet skal bidra til å opprettholde og styrke kompetansen til de ansatte, også dem som er helt eller delvis permitterte. 

Bedriftene som får BIO-midler kommer fra ulike bransjer i ulike deler av Vestfold og Telemark, de varierer i størrelse og formål med opplæringen.

Her er et innblikk hva slags kompetanseheving de seks bedriftene har søkt om pengestøtte til:

Bokbinderiet Johnsen (Skien) – tildelt 1 250 000 kroner

Bokbinderiet Johnsen AS er leverandør innen ferdiggjøring av bøker med stive permer. Korona-krisen medførte et omsetningsfall for hele bransjen på 30-50 %, og bedriften har permittert flere ansatte. 

Nå står bedriften foran skolebokreformen med et betydelig potensial for økt omsetning i de kommende to-tre år. Basert på erfaring fra lignende reformer, blir det nødvendig med skiftarbeid og bedriften trenger flere kvalifiserte maskinoperatører. Dette skal BIO-midlene brukes på.

Med bedriftsintern opplæring kan bedriften ta ansatte tilbake på jobb og gi dem opplæring. Bra for de ansatte, og bra for Bokbinderiet Johnsen som blir enda bedre rustet for fremtiden og kommende oppdrag. 

Xervon (Borgeskogen Stokke) – tildelt 552 316 kroner

Xervon leverer tjenester innen stillas til både bygg og anlegg, og til olje og gass-industrien. Xervon har løpende behov for personell med fagbrev i jobb. Stillasbransjen har generell mangel på ansatte med fagbrev.

Nå ønsker bedriften å gi ansatte et teorikurs på 43 timer, der opplæringen skal føre 24 ansatte frem til fagbrev i stillasfaget. Ved at ansatte kan ta fagbrev, vil det sikre at arbeidsoppgaven blir utført med sterkere faglig grunnlag. Dette vil videre føre til styrke i et konkurranseutsatt marked og sikring av arbeidsplasser.

Det er også behov for språkopplæring. Dette vil gi gode resultater både i forhold til kommunikasjon mellom ansatte og i forhold til integrering.

Fokus Foto AS (Kragerø) – tildelt 108 460 kroner

Enkeltmannsforetaket driver som fotograf og har søkt om støtte til opplæring i bildebehandling og dronesertifisering R03. Fotografen driver primært med eiendomsfoto, men dette er veldig sesongbetont. Fokus Foto trenger derfor å utvide produktutvalget for å skape mer aktivitet og omsetning gjennom vinterhalvåret.

BIO-midlene skal finansiere den opplæringen fotografen trenger for å kunne påta seg nye oppdrag og bli en lønnsom helåråsbedrift. 

Oliven reiser (Skien) – tildelt 92 700 kroner

Reiselivsbedriften har fått total omsetningssvikt som følge av korona-situasjonen. Bedriften har per i dag 11 ansatte, og alle helt eller delvis permittert, og en er under oppsigelsestid.

Oliven reiser har søkt om BIO-midler for å øke de ansattes kompetanse innen Excel. Målet er at bruken av Excel vil effektivisere bedriftens arbeidsprosesser. I dag brukes i stor grad papir og det går mye tid til unødvendig kommunikasjon. 

PK. Berg (Sandefjord) – tildelt 50 000 kroner

Enkeltmannsforetaket startet opp i januar, men flere rådgivningsoppdrag måtte avsluttes som følge av korona-pandemien. Noen av oppdragene kunne gjøres digitalt, men mange bedrifter var ikke rigget for arbeidsformen. 

Behovet for digital forretningsforståelse har kommet på dagsordenen, og PK. Berg søker om BIO-midler til et studie for å få ny kompetanse. Økt digital forretningsforståelse skal på sikt gi foretaket flere rådgivningsoppdrag for næringslivet i regionen. 

Ingunn Brattlid (Horten) – tildelt 24 669 kroner

Virksomheten Ingunn Brattlid har valgt å utvide tjenestetilbudet for å etablere seg på nye markeder med rådgivning og helsefremmende kurs. Kursene har vekt på relasjoner og psykisk helse for par og unge voksne gjennom webbaserte løsninger.

BIO-midlene skal brukes til opplæring i tre kompetansehevende tiltak: (1) sertifiseringskurs i PREP, (2) kurs strategier for forebygging av dissosiasjon i relasjoner og hverdagen, og (3) tiltak for opplæring i webverktøyet Front Core, kursadministrasjon og markedsføring i Kursguiden.no.

Søk om BIO-midler

Søknadsfristene høsten 2022 er 20. september og 10. november.