Velkommen til oppstart av Inkluderingsdager

Gruppe med unge mennesker
Inkluderingsdagen 11. januar er den første av i alt seks inkluderingsdager i 2023 i Vestfold. Foto: SoCentral

Publisert:

14.12.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Inkluderingsdagene er en møteplass for deg som jobber for et inkluderende samfunn for alle. Vi finnes i Rogaland, Oslo og Østfold og nå starter vi opp i Vestfold. Vi vil gjerne ha med deg som deltager.

Vet du om andre som vil ha glede av en møteplass for inkludering? Del denne invitasjonen med dem! 

Hvorfor inkluderingsdager?

Inkludering og integrering får vi aller best til i samarbeid. Derfor etableres inkluderingsdager som en regelmessig møteplass for alle som jobber med inkludering i området. Potensialet for å dele kunnskap og erfaringer om alt det spennende arbeidet som skjer i Vestfold er stort. Målet med arenaen er å få til bedre samspill og samarbeid om inkludering, på tvers av sektorer. 

Hvem er det for?

Vi vil samle deltakere fra alle praksisfeltet - dere som jobber med eller er engasjert i inkluderingsarbeidet hver dag. Vi legger til rette for at dere blir kjent med og får innsikt om hverandre. Da bygger vi kompetanse, tillit og styrker relasjoner over tid, slik at vi sammen kan utvikle treffsikre prosjekter. 

Når og hvor?

Inkluderingsdagen 11. januar er den første av i alt seks inkluderingsdager i 2023 i Vestfold. Vi vil flytte oss fra by til by, og starter hos fylkeskommunen i Tønsberg.  

Du kan melde deg på her

På samlingen skal vi se nærmere på  "Hvordan vi jobber med inkludering i Vestfold?

Program

08.30-08.50 Registrering og kaffe

09.00-09.15 Velkommen til inkluderingsdag! 

09.15- 09.30- Hvordan dra mest mulig nytte av denne møteplassen? 
Samtale rundt bordene: 

Hva ser du som de største utfordringene på feltet?
Hva skulle du ønske å få til som du per i dag ikke klarer? 
På hvilken måte kan denne arenaen hjelpe/støtte deg i ditt arbeid? 

09.30-10.15 Innlegg fra 
1.Fylkeskommunen; Hvorfor og hvordan fylkeskommunen jobber med inkludering, og hvorfor er vi med på å etablere inkluderingsdager? 
2. Kirkens Bymisjon: Eksempler på vellykkede inkluderingstitak, hvor er de største udekkede behovene? Og hva vil vi bruke Inkluderingsdager til? 
3. Røde Kors: Hvordan forebygge utenforskap, og hvorfor er vi med på Inkluderignsdager? 
4. KFUK-KFUM Hvorfor etableres Forandringshuset i Sandefjord, og hvorfor vil vi være en del av Inkluderingsdager? 

10.15-10.45 Workshop: Hvilke inkluderingsaktører og prosjekter finnes i Vestfold?

10.45-11.15 Hva tar vi med os fra første samling, og innspill på aktuelle tema for kommende samlinger 

11.15 - 12.00  Vi serverer gratis lunsj og samtalene kan fortsette

Husk å melde deg på innen 06.01.2023

Arbeidsgruppen for Inkluderingsdagene i Vestfold består av representanter fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune, Røde Kors, Kirkens Bymisjon, KFUK-KFUM Forandringshuset Sandefjord, Badehuset Puls Åsgårdstrand, ByCause, Pådriv Tønsberg, Foreningen Knut og SoCentral.

Les mer om Inkluderingsdager her