Oppstart for utbygging av Bamble videregående skole

Prosjektleder, Jacqueline Koopman Foto: Foto: Kristine Mellefoss

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

15.12.2020

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Nå starter planleggingen og utbyggingen av Bamble videregående skole. Endelige utforming og dato for ferdigstillelse vil være klart mot slutten av samspillsfasen i juni 2021.

Onsdag 9. desember signerte Vestfold og Telemark fylkeskommune kontrakt med Backe Vestfold Telemark AS som skal stå for utbyggingen. Backe Vestfold Telemark AS ble valgt etter at tre aktører ble invitert til å gi tilbud. Tildelingskriteriene for anskaffelse av samspillsentreprenør var 15 % pris, 35 % oppgaveforståelse (organisering, gjennomføring av oppdraget og målrettet SHA-arbeid inklusive miljøambisjoner) og 50 % tilbudt nøkkelpersonell. 

Under samme tak

Bamble videregående skole består i dag av to avdelinger, avdeling Grasmyr og avdeling Croftholmen. Etter utbygging vil de to avdelingene bli samlet på Grasmyr på Stathelle.

Studielinjene som flytter til Grasmyr er:

  • Elektrofag (EL),
  • Helse- og oppvekstfag (HO)
  • Teknikk og industriellefag (TIP)
  • Opplæring i mindre grupper (OIMG).

I tillegg skal TIP-avdeling på Porsgrunn videregående skole flyttes til Bamble videregående skole. 

Antatt størrelse på nybygget er cirka 5 000 m2.


Sammen om de beste løsningene

Utbyggingen skal gjennomføres med samspill som gjennomføringsmodell. I samspillsfasen vil brukerne, byggherren og entreprenøren sammen komme frem til de beste løsningene innenfor den gitte kostnadsrammen som er på 243 millioner.

Styringsmodellen for prosjektet er «Design to Cost». Dette er en interaktiv prosjekteringsprosess med tilhørende estimering hvor kutt- og plusslister etableres for å styre prosjektet.

Forslag klart i juni 2021

Endelig utforming, miljøambisjoner og fremdriftsplan vil bli utarbeidet i samspillsfasen som starter i begynnelsen av januar. Forslag til løsning legges frem for fylkestinget for endelig godkjenning før sommeren. Antatt byggestart er høsten 2021.

Miljøambisjoner

Bygget skal settes opp etter plusshus-standard. Det innebærer at bygningen er konstruert slik at den i løpet av sin levetid produserer mer energi enn det som går med til å produsere materialer, bygge, drifte og til slutt rive bygget.

 I samspillsfasen skal følgende avklares:

  • Kostnader for å bygge i KL-tre
  • Kostnader for å ha fossilfri/utslippsfri byggeplass
  • Kostnader for å endre brønnparken til termisk lagring
  • Kostnader for å koble sammen eksisterende bygg med nytt bygg


- Vi vil i samspillsfasen jobbe for å få gode miljøambisjoner inn i prosjektet, spesielt termisk lagring i brønnparken og betydelige reduserte klimautslipp er spennende målsettinger. Det vil imidlertid være opp til politikerne å avgjøre om forslaget og nivået som presenteres i juni skal gjennomføres, sier prosjektleder for utbyggingen av Bamble videregående skole, Jacqueline Koopman.

Påvirker ikke undervisningen

Utbyggingen vil under byggeperioden ikke påvirke undervisningen ved skolen. Bamble videregående skole, avdeling Grasmyr, vil være i full drift gjennom hele prosessen.